• Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Email
  • iTunes

Nedeľné bohoslužby O.D.

+

Audionahrávky

„…zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.“ (Skutky 2:42)