• Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Email
  • iTunes

Nedeľné bohoslužby O.D.

+

Audionahrávky

„…zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.“ (Skutky 2:42)

O ďaľšej fáze OD & prečo potrebuješ svoj kmeň?, Vlado Žák

Ako spoločenstvo vstupujeme do ďaľšej fázy učeníctva. Našou víziou je cirkev, ktorá sa stretáva spolu v CHRÁME a po DOMOCH. (Skutky 2:46) Ak je Otcov dom tvojím duchovným domov, tak ťa pozývame, aby si sa pridal do jedného z KMEŇOV/MISIJNÝCH KOMUNÍT OD. Je pre nás dôležité, aby sme nefungovali len ako nedeľné spoločenstvo, kde sa…