• Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Email
 • iTunes

Nový čas & miesto bohoslužieb

+

Daruj 2% dane Otcovmu domu

Kategórie: Blog,Naše aktivity,Zo života spoločenstva

Darujte Otcovmu Domu 2% zo svojich daní. Pomôžete nášmu spoločenstvu a nič Vás to nestojí:-) Údaje pre darovanie 2% pre Otcov Dom sú nasledovné:

IČO/SID: 42447623
Právna forma: občianske združenie
Názov: „Otcov Dom Slovensko“
Sídlo: Beňadická 36, 851 06 Bratislava – Petržalka
Postup pri darovaní časti dane:

 • zamestnanci
 1. V prípade, že daňové priznanie nepodávate sami, do 15. februára 2017 poproste vášho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatenných preddavkov na daň.
 2. Potom si od neho vypýtajte tiež Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si potom môžete vypočítať, akú sumu vaše 2% (resp. 3% – pozri nižšie) predstavujú.
 3. Vypíšte vaše údaje a tiež údaje Otcovho Domu do tohto Vyhlásenia a tiež sumu vašich 2% alebo 3% (z predchádzajúceho kroku).
 4. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2017.

 

! Ak ste v roku 2016 odpracovali 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu (aj mimo Otcovho Domu), môžete darovať až 3% z daní. V takom prípade požiadajte túto organizáciu o vystavenie potvrdenia o tom, že ste u nich boli dobrovoľníkom (vzor nájdete napríklad tu). Toto potvrdenie potom priložte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

 • fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
 1. Vypočítajte si sumu vašich 2%, resp. 3%, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3,32 €.
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte v štandardnom termíne na príslušný daňový úrad. Ak darujete až 3%, priložte k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby (pozri vyššie).
 • právnické osoby
 1. V daňovom priznaní v IV. oddieli nájdete kolónky na poukázanie 1%, resp. 2% z daní. Vypočítajte si Vaše 1% alebo 2% a všetky údaje daňového priznania riadne vypíšte a odovzdajte na príslušný daňový úrad.

! Ak ste ako právnická osoba v roku 2016 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel (aj mimo Otcovho Domu) financie vo výške minimálne 0,5% z vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2% z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1%.

Autor:Vladimír Žák

Pridaj komentár