• Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Email
  • iTunes

Nový čas & miesto bohoslužieb

+

Events for 30.09.2018

  • 10:00
  • La Fiesta, Prievozská 18 (bývalé Výstavisko)
  • 0948 911 316
Srdečne vás pozývame na otvorenú oslavu (bohoslužby) Otcovho domu každú nedeľu o 10tej v budove bývalého výstaviska v tanečnom centre La Fiesta. Cieľom našich bohoslužieb je slúžiť Bohu uctievaním a modlitbami, spoznávať Božie Otcovské srdce skrze Jeho slovo a tiež mať spoločenstvo jedni s druhými.