• Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Email
  • iTunes

Nedeľné bohoslužby O.D.

+

Domáce kmene NEBUDÚ!

  • 10:00

Vzhľadom na náš výlet na Sázavu v nedeľu 3.júla stretnutie kmeňov výnimočne NEBUDE! Sleduj kedy a kde sa najbližšie stretávame na našej FB skupine.