• Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Email
  • iTunes

Nedeľné bohoslužby O.D.

+

Ruth Fazal v Otcovom dome

  • 10:00
  • La Fiesta, Prievozská 18, Bratislava

ruth_violin
V nedeľu 30. júla na našich bohoslužbách o 10tej v La Fieste medzi nami privítame umelkyňu, huslistku & speváčku Ruth Fazal. Bude to vzácny čas, kedy nás bude Ruth skrze jej piesne viesť v spočinutí v Božej prítomnosti.