• Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Email
  • iTunes

Nový čas & miesto bohoslužieb

+


 

 

 

 

Našou túžbou je žiť ako prvá cirkev, ktorá sa stretávala jednomyseľne spolu v CHRÁME a po DOMOCH (Skutky 2:46).

Bohoslužby Otcovho domu sú počas leta každú nedeľu o 10:00 v tanečnom centre La Fiesta na Prievozskej 18 (na opačnej strane budovy bývalého výstaviska).  Od septembra sa stretávame každú druhú nedeľu aj po domoch.

Spoločné bohoslužby sú časom oslavy dobroty nášho Nebeského Otca & zdieľania Božieho slova & vízie OD. Stretnutia po domoch sú príležitosťou pre budovanie vzťahov, aktiváciu duchovných darov, spoločné modlitby & štúdium Biblie, a tiež miestom pozvania našich hľadajúcich priateľov.

Stretnutia domácich misijných komunít prebiehajú pravidelne každú druhú nedeľu v 5 lokalitách. Ohľadom konkrétnych nedieľ pozri Kalendár. Ak si človek hľadajúci pravdu & spoločenstvo a rád by si sa do jednej z domácich komunít pridal, napíš nám na info@fathershouse.eu