• Instagram
  • Youtube
  • iTunes

Nový čas & miesto bohoslužieb

+


 

 

 

 

Našou túžbou je žiť ako prvá cirkev, ktorá sa stretávala jednomyseľne spolu v CHRÁME a po DOMOCH (Skutky 2:46).

Bohoslužby Otcovho domu sú momentálne každú druhú nedeľu o 10:00 v tanečnom centre La Fiesta na Prievozskej 18 (na opačnej strane budovy, kde sídli Alza) a každú nasledujúcu nedeľu po domoch.

Spoločné bohoslužby sú časom oslavy dobroty nášho Nebeského Otca & zdieľania Božieho slova & vízie OD. Stretnutia po domoch sú príležitosťou pre budovanie vzťahov, aktiváciu duchovných darov, spoločné modlitby & štúdium Biblie, a tiež miestom pozvania našich hľadajúcich priateľov.

Stretnutia domácich misijných komunít prebiehajú pravidelne každú druhú nedeľu v 5 lokalitách. Ohľadom konkrétnych nedieľ pozri Kalendár.

PS. Okrem nedeľných stretnutí sa stretávame každú stredu o 19tej na čas modlitieb & chvál v našej Worship room v Istropolise na 1. poschodí a v utorok ráno o 7:00 na rovnakom mieste.