• Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Email
  • iTunes

Nový čas & miesto bohoslužieb

+

Ako vyzerá Božia sláva?, Vlado Žák

Ako vyzerá Božia sláva?, Vlado Žák

Kategórie:

SLOVO ZO ZBORU BCC
Stiahnuť Mp3

Speaker: Vlado Žák

Zakladateľ Otcovho domu
Zodpovedný za víziu & smerovanie