• Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Email
  • iTunes

Nový čas & miesto bohoslužieb

+

Božia radikálna dobrota, Vlado Žák

Božia radikálna dobrota, Vlado Žák

Kategórie: ,

Speaker: Vlado Žák

Zakladateľ Otcovho domu
Zodpovedný za víziu & smerovanie