• Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Email
  • iTunes

Nový čas & miesto bohoslužieb

+

Naša VÍZIA


iba text kazdy synom a dcerou_tyrkysova_MENSIE

Vízia Otcovho domu v skratke: „Každý synom & dcérou.“

Vidíme, ako v Bratislave a na Slovensku povstáva víťazná armáda tisícok Božích synov & dcér, ktorí zažili to, že Boh Otec je dobrý, vedia kým je Kristus v nich, a kým sú oni v Kristovi. Nič im neprináša väčšiu radosť, než konať Otcovu vôľu, kázať evanjelium svojim životom, činiť učeníkov a niesť Jeho Prítomnosť & Kráľovstvo do každej sféry života & spoločnosti.


Naša misia