• Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Email
  • iTunes

Nový čas & miesto bohoslužieb

+

Služba ľuďom bez domova

Ako Otcov dom sa chceme pridať k ďalším dobrovoľníkom z platformy KvM (Kresťania v meste) v pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Slúžiť ľuďom bez domova môžeš 3 spôsobmi:

  1. Varením polievky. (vo vlastnej kuchyni)
  2. Vydávaním polievky priamo na mieste. (s možnosťou modliť sa za ľudí)
  3. Varením aj vydávaním polievky priamo na mieste.

Ak by si sa rád do tejto práce zapojil na pravidelnej báze napr. 1/mesiac alebo 1/6 týždňov, tak si prečítaj doleuvedené inštrukcie a následne kontaktuj Lauru Berkovú Lau.berkova@gmail.com (táto služba je možná len ak máš k dispozícii auto)

PRAKTICKÁ POMOC ĽUĎOM BEZ DOMOVA V BRATISLAVE
(Otcov Dom & KvM)

VARENIE POLIEVKY

Čo sa týka služby varenia, je potrebné navariť 25 litrov hustej výdatnej polievky. Polievku je potrebné mať navarenú a pripravenú horúcu na 19:00 hod. v dohodnutý deň, kedy prídu ďalší dobrovoľníci platformy Kresťania v meste a prelejú polievku do varnice, ktorú si prinesú so sebou. Momentálne sa varí a vydáva strava 2-krát týždenne v utorky a štvrtky.

Ak máte záujem variť, stačí si vybrať voľný termín v tabuľke na našej internetovej stránke, e-mailom mi nahlásiť zodpovednú osobu za varenie (meno a priezvisko), telefonický kontakt a adresu, kde sa polievka varí. Následne vám daný termín e-mailom záväzne potvrdím, pre prípad, že by sa viacero ľudí nahlásilo na ten istý termín. Potom v dohodnutý deň varenia prídu dobrovoľníci o 19.00 hod. pre horúcu polievku, ktorú si prelejú do varnice a pôjdu s ňou priamo na miesto výdaja. Akú polievku navaríte, si môžete vybrať sami.

Voľné termíny sú uvedené na našej webovej stránke: http://www.kvm.sk/bezdomovci/tabulka.pdf

Informácie aj o iných spôsoboch pomoci núdznym:

VÝDAJ STRAVY

Ak by ste chceli pomáhať s výdajom, najlepšie je, ak by ste boli dvaja dobrovoľníci a mali k dispozícii vlastné auto. Teraz by sa nám veľmi zišla posila k výdajovým tímom. Dobre však je, ak je to niekto, kto by to robil
pravidelne, aspoň raz za 4-6 týždňov.

Výdajový tím zabezpečuje okrem samotného výdaja polievky aj tieto činnosti, t.j. postup je nasledovný:

– cca o 18.00 hod. v deň výdaja sa ide pre varnicu do kuchyne na Cukrovej ul.

– z Cukrovej sa ide do pekární v Petržalke na Budatínskej 36, kde je potrebné zobrať 1-2 vrecia (100-200 ks) pečiva ku polievke. S pekárňami máme dohodu, že o 18:10 hod. si môžeme zadarmo prevziať zbytkové pečivo.

– potom je potrebné byť najneskôr o 19.00 hod. u ďalších dobrovoľníkov, ktorí varia 25 litrov polievky (doma alebo v zborových kuchyniach), preliať ju do varnice, ktorú prinesiete so sebou a ísť na miesto výdaja

– strava sa vydáva pod mostom Lafranconi o 19:30 hod.

– na mieste výdaje je potrebné byť trochu skôr ako je samotný výdaj, t.j. najneskôr o 19.25 hod.

– strava sa vydáva v utorky, štvrtky a soboty v spolupráci s o.z. Vagus. Pracovníci Vagusu vydávajú polievku a pečivo, my vydávame nápoje (kávu a čaj, ktorú prinesú oni).

– po výdaji (cca o 20.00 – 20:30 hod.) je potrebné varnicu na polievku zobrať, vrátiť späť na Cukrovú, umyť a nechať všetko pripravené tak ako ste to našli pre ďalší výdajový tím.

Kontakt:
Sabina Bocková mailto:kancelaria@krestaniavmeste.sk