Vlado Žák

O ďaľšej fáze OD & prečo potrebuješ svoj kmeň?, Vlado Žák

Ako spoločenstvo vstupujeme do ďaľšej fázy učeníctva. Našou víziou je cirkev, ktorá sa stretáva spolu v CHRÁME a po DOMOCH. (Skutky 2:46) Ak je Otcov dom tvojím duchovným domov, tak ťa pozývame, aby si sa pridal do jedného z KMEŇOV/MISIJNÝCH KOMUNÍT OD. Je pre nás dôležité, aby sme nefungovali len ako nedeľné spoločenstvo, kde sa…