• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Naše stretnutia počas obmedzení:

+

Vedenie Otcovho domu

„Nechcite panovať, ale slúžiť. Kto je medzi vami najväčší, nech koná, akoby bol posledný, a kto je na čele, nech slúži ostatným.“ (Lukáš 22:26)

Naše spoločenstvo je vedené štyrmi rodinami na čele s Vladom a Martinkou Žákovými, ktorí zodpovedajú za smerovanie a víziu Otcovho domu. Otcov dom je od júna 2017 riadnym zborom  Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

 

Vlado & Martinka Žákoví

(vízia & vedenie & prorocká služba)

zakovci-tim


Milan & Peťka Bargeroví

(vyučovanie & evanjelizácia)

bargerovci-tim


Martin & Barborka Kustroví

(pastorácia & prorocká služba)

kustrovi-tim


Milan & Mirka Bodnároví

(uctievanie & pastorácia)

bodnarovci-tim