• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Naše stretnutia počas obmedzení:

+

Investuj do Otcovho domu

„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Matúš 6:33)

Jediný spôsob, akým financujeme víziu Otcovho domu je skrze dobrovoľné dary ľudí, ktorí v našu víziu veria. Nemáme žiadnu podporu od štátu, ani o ňu nestojíme. Veríme v štedrosť domácich a priateľov Otcovho domu, ktorí dávajú slobodne a s radosťou:-) S každým požehnaním, ktoré dostávame prichádza aj zodpovednosť a výsada byť požehnaním pre iných.

Ak chceš investovať do služby Otcovho domu svojim dobrovoľným desiatkom alebo darom, môžeš tak spraviť pravidelným alebo jednorázovým vkladom na náš účet, online platbou použitím platobnej karty cez PayPal, alebo v hotovosti počas nedeľných bohoslužieb.

ĎAKUJEME za každý dar! Spravíme všetko preto, aby bol použitý múdro, zodpovedne a na Božiu slávu.

Bankové spojenie

Názov organizácie: Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Bratislava – Otcov dom, IČO: 50966278
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
Názov účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Bratislava – Otcov dom
IBAN: SK35 7500 0000 0040 2477 9870

QR kód pre internet banking:                   Pre zabezpečenú platbu kartou online klikni na tlačítko nižšie:
qr_kod_Otcovho_domu