Najnovšie vyučovanie:
Odkázaný na milosť, M. Barger 2.8.'20


Novinky

2.augusta sa o 10:00 stretávame v Sade J. Kráľa

V nedeľu 2.augusta o 10:00 sa stretávame v Sade J. Kráľa na mieste vyznačenom na mapke nižšie. V prípade, že by na vyhradenom mieste už začala prebiehať oprava lavičiek a údržba stromov, tak sa naše stretnutie presunie o kúsok vedľa na Tyršovo nábrežie v parčíku za detským ihriskom. (pri divadle Aréna) Počas letných mesiacov sa…

Registruj sa na Zborový tábor O.D. v Čičmanoch

REGISTRÁCIA NA TÁBOR BOLA UKONČENÁ! Drahí naši z Otcovho domu! Chceme byt PO KORONE KONEČNE SPOLU 🙂 Naše obľúbené Čičmany 2020 – tábor domácich & priateľov OD plánujeme na prelom augusta a septembra, od 29. 8. (sobota) do 1. 9. (utorok). Veríme, že nám ju nič neprekazí. Utorok 1. 9. je štátny sviatok, takže pracujúci…

Stretávanie počas leta v La Bombe & Sade J.Kráľa

Rozpis stretávania Otcovho domu počas leta 2020. Počas letných mesiacov sa Otcov dom v nedele stretáva na striedačku, tzn.: 1 nedeľu o 10:00 v La bombe na Prievozskej 18 a ďaľšiu nedeľu o 10:00 v Sade Janka Kráľa. V prípade dažďa sa stretnutie zo Sadu presúva do La Bomby. Pre aktuálne info vždy sleduj našu Facebook skupinu.

Daruj 2-3% dane Otcovmu domu

Darujte Otcovmu Domu 2-3% zo svojich daní. Podporíte tým evanjelizačné aktivity pre deti & mládež Otcovho domu a nič Vás to nestojí:-) Údaje pre darovanie 2-3% pre Otcov Dom sú nasledovné:IČO/SID: 42447623Právna forma: občianske združenieNázov: „Otcov Dom Slovensko“Sídlo: Beňadická 36, 851 06 Bratislava – PetržalkaPostup pri darovaní časti dane je nasledovný: FYZICKÉ OSOBY ZAMESTNANCI, ktorým…

Prihláška za domáceho zboru O.D. na rok 2020

Ako Otcov dom veríme, že cirkev je RODINA. V rodine má každý svoje výsady a práva, ale aj povinnosti a zodpovednosť. Návšteva príde a odíde, ale rodina ostáva. Preto byť „domácim“ zboru pre nás znamená prejav dôvery a spolupatričnosti pridať srdce a ruku k vízii zboru. Každý je vítaný! Pre každého sú dvere O.D. otvorené,…

viac…