Follow Us………

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

Naša KULTÚRA

Čo je pre nás dôležité?

Božia PRÍTOMNOSŤ

pritomnost
Uctievame MOCNE

Modlíme sa VÁŠNIVO

Počúvame POZORNE

Konáme ODVÁŽNE

Zdravá IDENTITA

DNA_white
Sme synmi & dcérami toho najlepšieho Otca na svete, ktorý si nás adoptoval do svojej rodiny a učinil nás dedičmi Božích zasľúbení.

Vieme, kým je Kristus v nás, a kým sme my v Kristovi.

Moja identita nie je v tom, čo ROBÍM, ale v tom, kým SOM.

Moja identita nie je v tom, čo o mne hovorí moja minulosť alebo iní, ale v tom, čo o mne povedal môj Otec vo svojom slove.

RODINA s poslaním

rodina
Každý je dôležitý, potrebný a hodný úcty. Každý by mal byť súčasťou rodiny.

Budujeme kultúru lásky, úcty, prijatia a povzbudenia a zároveň kultúru otvorenosti, zúčtovateľnosti a budovania jeden druhého.

Deti majú medzi nami plnohodnotné miesto a sú kľúčovou súčaťou Božieho plánu.

SLOBODA v láske

sloboda
Sme slobodní od hriechu, náboženstva a strachu.

Nebudujeme kultúru príkazov a zákazov, ale kultúru radosti, vzájomnej dôvery, rastu a osobnej zodpovednosti. Spôsob uctievania Boha je slobodný a rôznorodý tak, ako my. 🙂

Je tu priestor pre chyby, pokiaľ sú cenou za osobný rast.

KREATIVITA

kreativita
V uctievaní, tvorení a prorockej službe. Náš Stvoriteľ neustále tvorí. My, ako Jeho deti sme boli stvorení k tomu, aby sme tvorili spolu s Ním. Posolstvo zostáva rovnaké, ale formy sa môžu meniť.

Vodcovský tím