• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Naše stretnutia počas obmedzení:

+

Naša MISIA

„Hľadať, spoznať, budovať, vysielať“

Hľadáme a povolávame všetkých stratených, zlomených a opustených synov & dcéry k poznaniu Božej lásky & dobroty.

Učíme ľudí, kým je Kristus v nich a kým sú oni v Kristovi. (Rimanom 8:15-19)

Budujeme misijné komunity, v ktorých môže byť človek prijatý, milovaný a tiež milovať a rásť v charaktere, daroch i povolaní pre ktoré bol stvorený.

Stretávame sa po domácnostiach (misijné komunity) a verejne všetci spolu. (Skutky 2:42-47)

Praktizujeme štýl vedenia, v ktorom sa vytvára priestor pre všetkých 5 služobností (Efežanom 4:11)

Objavujeme, trénujeme a vysielame synov & dcéry Otcovho domu do každej sféry vplyvu, aby sa mohli stať duchovnými otcami & matkami pre ďalšie generácie.

Sme cirkvou, ktorá netoleruje divácku kultúru, lebo každý vie, že je potrebný a dôležitý pre naplnenie Veľkého poverenia. (Matúš 28:18-20)

Naša kultúra