• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Naše stretnutia počas obmedzení:

+

Audionahrávky

„…zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.“ (Skutky 2:42)