Náš PRÍBEH

„Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!“ (Rimanom 8:15)

„Otcov dom je spoločenstvo, kde je úplne v pohode nebyť v pohode. Nemusíš predstierať dokonalosť, jednoducho príď taký, aký si, s tvojou minulosťou, bolesťou a výzvami. Ježiš prisľúbil, že sa s tebou stretne tam, kde sa momentálne nachádzaš, ale nenechá ťa tam.“

Každý si pod slovom ‚cirkev‘ predstaví niečo iné. Niekto budovu, iný náboženstvo, niekto zase anonymný dav a iný možno dobrý program.

My vidíme cirkev ako RODINU. Sme misijným spoločenstvom – duchovnou rodinou synov & dcér, ktorí spoznali Božiu lásku a túžia sa s ňou podeliť s ľuďmi vôkol nás. Príbeh Biblie vždy bol a vždy bude príbehom Boha ako milujúceho Otca, ktorý hľadá a volá svojich stratených synov & dcéry späť domov. Boh Otec neposlal svojho syna Ježiša Krista preto, aby svet odsúdil, ale preto, aby ho spasil. Ježiš – Boží Syn, nám zjavil cestu späť k Otcovi a preto už ani my dnes nemusíme žiť ako duchovné siroty. Boh Otec je plný dobroty, milosti a lásky a aj dnes čaká na to, kedy sa jeho stratené deti navrátia k nemu domov.

Otcov dom je misijným spoločenstvom a naším vyjadrením toho, ako môže lokálna cirkev/spoločenstvo Božích detí vyzerať.  Túžime žiť ako prví kresťania, ktorí sa spolu stretávali v CHRÁME a po DOMOCH. (Skutky 2:42-47) Je to náš duchovný domov, kde spolu zažívame Božiu otvorenú náruč, a kde sa skrze Jeho lásku učíme milovať druhých. Všetko ostatné je druhoradé. Nestojíme o náboženstvo ani zbytočné formy, ale jednoducho o úprimný vzťah s našim nebeským Otcom skrze obeť Ježiša Krista a spoločenstvo Ducha Svätého.

Víziu & misiu Otcovho domu prijal jeho zakladateľ, pastor Vlado Žák v októbri 2012 v Dome modlitieb v Jeruzaleme. Nie je výsledkom ambície človeka, ani snahou o vytvorenie lepšieho, či originálnejšieho cirkevného zboru. Založenie Otcovho domu je jednoduchým krokom poslušnosti a ochoty človeka odpovedať na Božie volanie, aby mohli v našom meste a krajine povstať ďalší synovia a dcéry dobrého Boha, na ktorých zjavenie “celé stvorenstvo túžobne očakáva.” (Rimanom 8:19).

Pridáš sa k nám aj ty?

Naša VÍZIA