Našou túžbou je žiť ako prvá cirkev, ktorá sa stretávala jednomyseľne spolu v CHRÁME a po DOMOCH (Skutky 2:46).

Bohoslužby Otcovho domu sú každú nedeľu o 10:00 v tanečnom centre La Fiesta na Prievozskej 18 (na opačnej strane budovy bývalého výstaviska).  Okrem toho sa stretávame v tzv. Domácich Misijných Komunitách (DMS) po domoch.

Spoločné bohoslužby sú časom oslavy dobroty nášho Nebeského Otca & zdieľania Božieho slova & vízie OD. Stretnutia po domoch (DMS) sú určené len pre domácich zboru. Sú príležitosťou pre budovanie vzťahov, aktiváciu duchovných darov, spoločné modlitby & štúdium Biblie, a tiež miestom pozvania našich hľadajúcich priateľov.