• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+


 

Našou túžbou je žiť ako prvá cirkev, ktorá sa stretávala jednomyseľne spolu v CHRÁME a po DOMOCH (Skutky 2:46).

Bohoslužby Otcovho domu sú každú nedeľu o 10:00 v tanečnom centre La Bomba na Prievozskej 18 (na opačnej strane budovy bývalého výstaviska).
Spoločné bohoslužby sú časom oslavy dobroty nášho Nebeského Otca & zdieľania Božieho slova & vízie OD. Stretnutia po domoch sú príležitosťou pre budovanie vzťahov, aktiváciu duchovných darov, spoločné modlitby & štúdium Biblie a tiež miestom na pozvanie priateľov.