Follow Us………

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

Služba ľuďom bez domova

Ako Otcov dom sa chceme pridať k ďalším dobrovoľníkom z platformy KVM (Kresťania v meste) v pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Slúžiť ľuďom bez domova môžeš nasledovnými spôsobmi:

1. Varením polievky (vo vlastnej kuchyni).
2. Vydávaním polievky priamo na mieste.
3. Duchovnou službou (rozhovory, modlitby priamo na mieste).
4. Zdravotníckym ošetrením.
5. Upratovaním (kuchynky a skladovacích priestorov, pomocou pri triedení zbierok šatstva).

Ak by si sa rád do tejto práce zapojil, tak si prečítaj doleuvedené inštrukcie a následne kontaktuj Lenku Antalíkovú antalikova@krestaniavmeste.sk

PRAKTICKÁ POMOC ĽUĎOM BEZ DOMOVA V BRATISLAVE (Otcov dom & KVM)

VARENIE POLIEVKY
Je potrebné navariť 30 litrov hustej výdatnej polievky. Polievku je potrebné mať navarenú a pripravenú horúcu na 19:00 hod. v dohodnutý deň. Od mája do septembra sa varí polievka 2-krát týždenne (utorky a štvrtky), od októbra do apríla 3-krát týždenne (utorky, štvrtky a soboty).

Ak máte záujem variť, stačí si vybrať voľný termín v tabuľke na našej internetovej stránke a potom e-mailom koordinátorke výdajov Lenke Antalíkovej (antalikova@krestaniavmeste.sk) nahlásiť zodpovednú osobu za varenie, telefonický kontakt a adresu, kde sa bude polievka variť. Následne vám daný termín e-mailom záväzne potvrdíme, pre prípad, že by sa viacero ľudí nahlásilo na ten istý termín. Potom v dohodnutý deň varenia prídu dobrovoľníci o 19:00 hod. pre horúcu polievku, ktorú si prelejú do varnice a pôjdu s ňou priamo na miesto výdaja. Akú polievku navaríte, si môžete vybrať sami.

Voľné termíny sú uvedené na našej webovej stránke: http://www.krestaniavmeste.sk/rozpis

Informácie aj o iných spôsoboch pomoci núdznym:

VÝDAJ STRAVY
Ak by ste chceli pomáhať s výdajom, najlepšie je, ak by ste boli dvaja dobrovoľníci a mali k dispozícii vlastné auto. Výdajový tím zabezpečuje okrem samotného výdaja polievky aj tieto činnosti: v deň výdaja vyzdvihne všetky potrebné veci na výdaj (varnice, naberačky, plastové riady, vrecia na pečivo, rozkladacie stolíky ai.), pripravuje v kuchynke na Ambroseho výdaje, vyzdvihuje pečivo z pekární v Petržalke, vydáva šatstvo a ďalšie potrebné veci (prikrývky, potraviny), po výdaji uprace miesto výdaja, vráti a umyje všetky použité veci naspäť na Ambroseho. Výdaje stravy sú o 19:30 h pod mostom Lafranconi v utorky a štvrtky. Počas chladných mesiacov aj v soboty o 17:00 h. Jedna služba výdaja pre dobrovoľníkov trvá v daný deň aspoň 3 hodiny (v utorky a štvrtky od 18:00 h do 21:00  hod.).

ZDRAVOTNÉ OŠETRENIE
Na výdajoch pod mostom Lafranconi poskytujeme zdravotné ošetrenie aspoň raz do týždňa vo štvrtky. Do tejto služby prijímame najmä lekárov a zdravotné sestry.

DUCHOVNÁ SLUŽBA
Túžime priniesť núdznym nielen fyzický, ale najmä duchovný pokrm. Pozývame do služby rozhovorov a modlitieb priamo na mieste výdaja aspoň 1x týždenne v utorky a/alebo štvrtky.

UPRATOVANIE
Veľmi praktická služba, ktorú zvládne takmer každý 🙂 Potrebujeme udržiavať naše priestory, kde máme uskladené všetky potrebné veci a kde sa pripavujeme na službu výdajov. Upratovanie je 1x týždenne.

KONTAKT

Lenka Antalíková, koordinátorka mobilného výdaja stravy

www.krestaniavmeste.sk/pomoc-nudznym