Follow Us………

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

Učenícka škola THE H❤️RD SCHOOL

Chceš svojím životom zanechať odkaz hodný nasledovania? Zažiť premenu svojho srdca, mysle & života? Túžiš vidieť Božiu moc aktivovanú v tvojom každodennom živote? Chceš kráčať v plnosti identity & autority, ktorá je Božím deťom k dispozícii? Cítiš povolanie meniť svet k lepšiemu, ale nevieš ako zmeniť kultúru vôkol seba? Túžiť patriť ku komunite priateľov, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša celým srdcom, šíriť Jeho kráľovstvo a pripravovať Jeho nevestu kým sa nevráti späť? Ak ti je blízka kultúra slobody a povzbudenia a zároveň hľadáš výzvu ako vykročiť v odvahe a radikálnej poslušnosti Božiemu slovu, tak Učenícka škola synov & dcér je pre Teba!

Čo?
Biblicko-praktická škola života kráčania s Ježišom, obnovy zmýšľania a praktického vystrojenia pre nezištnú, Duchom-svätým zmocnenú službu spoločnosti a spoločenstvu. Škola môže trvať 3-12 mesiacov, pričom po ukončení prvých 3 mesiacov bude mať absolvent možnosť pokračovať do 2. a 3. semestra.

Pre koho?
Pre domácich a sympatizantov Otcovho domu, ktorí túžia porásť v porozumení Božieho slova, žiť v moci a daroch Ducha Svätého a rozširovať Božie kráľovstvo do každej oblasti života a spoločnosti. Počet miest je obmedzený a preto sa prihlás čím skôr.

Ako?
Formou ONLINE stretnutí na 60-90 minút 2x/mesiac vo štvrtok večer. Spolu 18 stretnutí, pričom sa po prvých 6 stretnutiach môžeš rozhodnúť, či chceš pokračovať ďalej! Súčasťou bude aj prístup k osobnému koučingu, odporúčané čítanie & podcasty a neskôr (keď situácia dovolí) aj víkendový pobyt. Učenícka škola bude prebiehať v trojmesačných intervaloch:
1. semester: apríl – jún 2021 (6 stretnutí) (možnosť nepokračovať ďalej)
2. semester:  september – december 2021 (6 stretnutí)
3. semester: január – marec 2022 (6 stretnutí)
SPOLU 18 stretnutí.

Vyučujúci?
Hlavnými stálymi vyučujúcimi bude tandem Vlado Žák & Ján Macej z vedenia Otcovho domu plus osvedčení prizvaní domáci aj zahraniční spíkri:-) 

Okruhy tém:

Intimita s Kristom & ako byť nositeľmi B.prítomnosti
Ako študovať Bibliu s porozumením
Ako žiť v zdravých vzťahoch & očakávaniach
Ako poraziť strach z ľudí & prijať samého seba
Radosť ako stratégia pre víťazný život
Biblický pohľad na Zjavenie Jána a posledné časy
Multiplikácia a organické fungovanie cirkvi
Ako budovať kultúru úcty & slobody
Ako efektívne komunikovať & viesť druhých
Ako počuť Boží hlas
Púšť – požehnanie alebo kliatba?
Ako objaviť povolanie na mojom živote
Vnútorné uzdravenie & oslobodenie
Dary Ducha Svätého, ich význam a použitie
Princípy efektívnej modlitby
Premenená myseľ = premenený život
Proroctvo & prorocké sny
Prečo na Izraeli záleži?

Po absolvovaní učeníckej školy budeš:
– poznať hlbšie Božie srdce & slovo
– kráčať odvážnejšie v tvojom zámere, identite & daroch
– niesť Jeho prítomnosť a slávu v dennodennom živote
– žiť v slobode, odvahe a radosti Božích detí
– byť zlomení pre stratených a núdznych

Cena školy:
tvoje srdce, čas & odovzdanie toho, čo sa naučíš ďaľším 3 ľuďom

ZAČÍNAME 1. APRÍLA (a to nie je žart:-)! Online prihlášku vyplň najneskôr do 25.3.2021
VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU TERAZ