• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Naše stretnutia počas obmedzení:

+

Audionahrávky

„…zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.“ (Skutky 2:42)

Dávanie zo srdca, Vlado Žák

  Dávanie je jeden z najlepších spôsobov, akým víťazíme nad sebectvom a chamtivosťou. Dávanie nie je nevyhnutne o DARE/SUME – dávanie je o SRDCI! Vlado nás vyzýva, aby sme nedávali preto, aby sme DOSTALI. Dávajme preto, aby sme DALI a podobali sa viac a viac na obraz  nášho Nebeského Otca, ktorý tak miloval svet, že…