• Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Email
  • iTunes

Nový čas & miesto bohoslužieb

+

Worship nights O.D. & Modlitby za národ

  • 18:30
  • Worship room O.D, Košická 37, (1. poschodie)
  • 0907 282 982

Každú druhú stredu Ťa pozývame na Worship night – večer chvál & modlitieb v našom Worship roome vždy od 18:30.

„…ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.“ (2. Kronická 7:14)