Follow Us………

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

Výročná správa 2020

SPRÁVA O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ ZBORU APOŠTOLSKEJ CIRKVY BRATISLAVA – OTCOV DOM ZA ROK 2020

Drahá rodina & priatelia spoločenstva Otcov dom,


Keďže možnosť spoločného stretnutia na rodinnej porade zboru tak, ako máme každý rok vo zvyku je zatiaľ v nedohľadne, pripravili sme pre Vás finančnú správu nášho zborového hospodárenia za rok 2020. Sme veľmi vďační za každé jedno euro, ktorým ste prejavili Vašu dôveru vedeniu nášho zboru.


Chceme byť voči Vám všetkým zúčtovateľní a hospodáriť tak, aby mohlo Božie kráľovstvo v našom meste a národe rásť aj skrze službu a vplyv nášho zboru. Ďakujeme za Vašu štedrosť a vernosť, a to aj napriek pandémii a týmto neistým časom.
Ďaľšie prehľady


Na Vaše prípadné otázky Vám veľmi radi zodpovieme, ak nám napíšete na náš email otcovdombratislava@gmail.com

Ak by ste chceli pravidelne, či jednorázovo investovať do služby Otcovho domu, tak tak môžte urobiť Vašim darom, či desiatkom na účet: IBAN: SK35 7500 0000 0040 2477 9870
alebo cez Vašu bankovú aplikáciu nasnímaním QR-kódu nižšie.

QR kod pre dar pre OD

Ďakujeme!