Besiedkársky workshop s Martinom Žákom

  • 12:00
  • La Fiesta, Prievozská 18
  • 0907 282 982
Besiedkári pozor ! 🙂 29. októbra budeme mať po bohoslužbách špeciálny workshop!
Môžu naň prísť všetci, ktorí slúžia alebo chcú slúžiť v besiedke a práci s deťmi, pozývame rodičov aj s deťmi!
besiadkarskyworkshop