Follow Us………

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

Besiedkársky workshop s Martinom Žákom

  • 12:00
  • La Fiesta, Prievozská 18
  • 0907 282 982
Besiedkári pozor ! 🙂 29. októbra budeme mať po bohoslužbách špeciálny workshop!
Môžu naň prísť všetci, ktorí slúžia alebo chcú slúžiť v besiedke a práci s deťmi, pozývame rodičov aj s deťmi!
besiadkarskyworkshop