Bohoslužby v Medickej záhrade

  • 16:30
  • Medická záhrada (oproti ihrisku)


 

Od_leto
Počas leta
 sa Otcov dom stretáva každú nedeľu o 16:30 v Medickej záhrade oproti detskému ihrisku. V prípade dažďa prebiehajú stretnutia po domácnostiach v kmeňoch. (aktuálne info nájdeš vždy na našej FB skupine.)

Spoločné oslavy /bohoslužby/ sú časom oslavy dobroty nášho Nebeského Otca & zdieľania Božieho slova & vízie OD.  Stretnutia po domoch sú príležitosťou pre budovanie vzťahov, aktiváciu duchovných darov, spoločné modlitby & štúdium Biblie, a tiež miestom pozvania našich hľadajúcich priateľov.