Follow Us………

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

Campfest – Bohoslužby NEBUDÚ!

  • 16:30

V nedeľu 7.augusta sa výnimočne NESTRETNEME, keďže väčšina z nás sa bude vracať z Campfestu. Tešíme sa na vás v nedeľu 14.augusta!

 

Od_leto
Počas leta
 sa Otcov dom stretáva každú nedeľu o 16:30 v Medickej záhrade oproti detskému ihrisku. V prípade dažďa prebiehajú stretnutia po domácnostiach v kmeňoch. (aktuálne info nájdeš vždy na našej FB skupine.)

Spoločné oslavy /bohoslužby/ sú časom oslavy dobroty nášho Nebeského Otca & zdieľania Božieho slova & vízie OD.  Stretnutia po domoch sú príležitosťou pre budovanie vzťahov, aktiváciu duchovných darov, spoločné modlitby & štúdium Biblie, a tiež miestom pozvania našich hľadajúcich priateľov.