Leader in you

  • 18:30
  • City University, Panónska cesta

10-mesačný vodcovský kurz Otcovho domu.
Kurz je v anglickom jazyku a je len pre vopred registrovaných.
Ďaľší ročník spustíme podľa záujmu opäť začiatkom roka 2017.