Follow Us………

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

Nedeľná oslava v Sade J. Kráľa

  • 10:00
  • Sad Janka Kráľa, v blízkosti reštaurácie Leberfinger (viď mapku)
  • otcovdombratislava@gmail.com

Počas letných mesiacov sa Otcov dom v nedele stretáva na striedačku, tzn.: 1 nedeľu o 10:00 v La bombe na Prievozskej 18 a ďaľšiu nedeľu o 10:00 v Sade Janka Kráľa. V prípade dažďa sa stretnutie zo Sadu presúva do La Bomby. Pre aktuálne info vždy sleduj našu Facebook skupinu.

NEDEĽNÉ OSLAVY O.D:
30.august – zborový tábor v Čičmanoch
6.september – La Bomba
13.september – Sad Janka Kráľa
20.september – Sad Janka Kráľa
27.september – La Bomba

PÁR DÔLEŽITÝCH OPATRENÍ pre stretnutia v La Bombe: 
– na hromadných interiérových podujatiach stále platí povinnosť nosenia rúška. Prosíme vás preto, aby ste mali počas chvál & spoločnéj oslavy rúško
– žiadame všetkých, ktorí nie sú zdravotne fit, aby sa stretnutia nezúčastnili
– k dispozícii bude dezinfekcia na ruky
– pripravené bude aj divadielko a program pre deti

tešíme sa na vás,