Follow Us………

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

Pochod živých v Osvienčime 2016

  • 05:00
  • Osvienčim - Birkenau, Poľsko

Niektorí z OD rozmýšľame, že by sme sa pridali k Pochodu živých 5. mája 2016, ktorý organizuje každoročne ICEJ. Prihlásiť sa môžeš priamo na link uvedený nižšie. (odporúčame 1 denný zájazd)

Pozvánka na Pochod živých 2016

Pochod živých v Osvienčime je každoročnou spomienkovou a pietnou slávnosťou na uctenie si pamiatky šesť a pol milióna zavraždených Židov. Koná sa vždy na Jom ha-šoa (Deň pamiatky obetí holokaustu), ktorý sa v Izraeli pripomína v deň výročia povstania vo varšavskom gete.

V tento deň sa tisícky účastníkov z celého sveta, Židov aj kresťanov, vydávajú spoločne na trojkilometrový pochod  do Birkenau, kde sa uskutoční pietny program za účasti preživších a významných predstaviteľov židovského politického, kultúrneho a duchovného sveta. Tento rok pripadne dátum Jom ha-šoa na štvrtok 5. mája 2016.

Pre nás kresťanov je to vzácna príležitosť vyjadriť úctu obetiam tichou účasťou na zármutku s ich potomkami, prejaviť solidaritu s týmto Bohom vyvoleným ľudom a prakticky naplniť slovo proroka Izaiáša 40:1 „Potešujte, potešujte môj ľud, hovorí váš Boh.

Je to doslova zázrak, keď na mieste niekdajšieho prekliatia, zmaru a „konečného riešenia“ znie hebrejská modlitba Baruch Ata Adonai… Je to veľmi povzbudivý a silný zážitok vidieť práve v týchto miestach množstvo mladých Izraelcov, ktorí predstavujú budúcnosť Izraela.

Nemenej významná je skutočnosť, že v posledných rokoch otvorili organizátori túto pôvodne židovskú akciu kresťanom. Svedčí to o obojstranne rastúcom povedomí o tom, že máme veľa spoločného. Účasť na pochode tak predstavuje príležitosť k praktickému stretnutiu, z ktorého sa rodí porozumenie aj mnohé osobné priateľstvá.

Preto vám ponúkame jedinečnú možnosť byť pri tom!

Možnosti účasti pre záujemcov zo Slovenska:

Alternatíva A – jednodňový zájazd

– Odchod z Bratislavy 5.mája 2016 v skorých ranných hodinách (5:00 hod.) s príchodom do Osvienčimu najneskôr 10:30 hod.

– Účasť na Pochode živých – prehliadka expozícií múzea Auschwitz I. vrátane slovenského a českého pavilónu, účasť na 3-kilometrovom pochode, prehliadka tábora Auschwitz II., účasť na pietnom akte na otvorenom priestranstve, program prebieha v hebrejskom a anglickom jazyku.

– Približne o 18:00 hod. odchod z Auschwitzu s príchodom asi o 23:00 hod. do Bratislavy.

Cena 69 EURO/osobu (v cene je doprava klimatizovaným autobusom tam i späť, účastnícky poplatok organizátora pochodu 30 euro)

Odporúčame si vziať so sebou potraviny na celý deň. Minimálny počet účastníkov je 30 osôb.

Prihlasujte sa cez online formulár alebo emailom na info@icej.sk do 25.3.2016. Prihlasovací formulár: http://goo.gl/forms/gBk9qhz1LB

Alternatíva B – dvojdňový zájazd vrátane nocľahu v Třinci

– Odchod z Bratislavy dňa 4. mája o 16:00 hod. s príchodom do hotela Steel v Třinci najneskôr do 20:00 hod., večera o 20:00 hod.

– Nocľah v hoteli Steel, raňajky a odchod spred hotela o 8:00 hod. do Osvienčimu

– Účasť na Pochode živých – prehliadka expozícií múzea Auschwitz I. vrátane slovenského a českého pavilónu, účasť na 3-kilometrovom pochode, prehliadka tábora Auschwitz II., účasť na pietnom akte na otvorenom priestranstve, program prebieha v hebrejskom a anglickom jazyku.

– Približne o 18:00 hod. odchod z Auschwitzu s príchodom asi o 23:00 hod. do Bratislavy.

Cena 105 EURO/osobu (v cene je zahrnutá doprava klimatizovaným autobusom tam i späť, účastnícky poplatok organizátora pochodu 30 euro, nocľah v hoteli Steel v dvojlôžkovej izbe, večera 4.5., celodenný potravinový balíček)

V prípade požiadavky na jednolôžkovú izbu doplatok 350 Kč. Minimálny počet účastníkov je 30 osôb.

Prihlasujte sa cez online formulár alebo emailom na info@icej.sk do 25.3.2016. Prihlasovací formulár: http://goo.gl/forms/gBk9qhz1LB

Všeobecné informácie:

Podľa vášho prejaveného záujmu o alternatívu A alebo B urobíme rozhodnutie, ktorú alternatívu budeme realizovať.

Prihláseným účastníkom zašleme do 31.3.2016 informáciu s upresnením detailov zájazdu a vyzveme vás k úhrade zálohovej platby vo výške 50% z ceny zájazdu.

V prípade, že sa bude realizovať alternatíva, ktorá vám nevyhovuje, môžete svoj záujem bez akýchkoľvek záväzkov zrušiť.

Doplňujúca informácia:

Zájazd do Osvienčimu robí aj naša česká pobočka ICEJ. Ubytovanie v Třinci volíme preto, lebo skupina z Prahy (resp. Čiech) plánuje byť tiež ubytovaná v tomto hoteli.

Existuje ešte jedna možnosť pre tých, ktorí by ste sa chceli dopraviť vo vlastnej réžii do Třinca na 8:00 hod. a pridať sa k tejto skupine do autobusu, ktorý organizuje česká ICEJ. (Individuálnu účasť organizátor Pochodov živých neumožňuje, je možné prísť len ako organizovaný zájazd.)

Pre túto možnosť prosím kontaktujte koordinátora Jaroslava Slobodu z českej pobočky ICEJ na emaile icej@ecn.cz, tel. +420 725 854 354, ktorý vás rád informuje o detailoch.

Webstránka medzinárodného Pochodu živých je www.motl.org.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktuje našu kanceláriu na tel. č. 0904 243 383, Kamil Maljarčik.