• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

rEVOLúcia SLOBODY s Brianom Campbellom

  • 15:00
  • La Fiesta, Prievozská 18
  • 0917 677 783

17.november bol v histórii nášho národa dôležitým dňom! Zároveň je to deň voľna a my by sme ho chceli ako spoločenstvo využiť a pripomenúť si slobodu, ktorú sme v Ježišovi získali! Áno, Nežná revolúcia zohrala dôležitú úlohu, ale ten, kto nás robí skutočne slobodnými je náš Pán Ježiš!

Preto chceme toto poobedie využiť na spoločný čas chvál & modlitieb (a tanca:-)))
Začíname o 15:00tej. Predpokladaný záver je o 17:30.

Povzbudzujem všetkých domácich, aby si toto poobedie rezervovali.

Milí chváliči, v mene Otcovho domu veľmi pekne Vás pozdravujem.

brianBrain Campbell
Brain vedie komunitu brain campbell music. Ich túžbou a víziou je prinášať cez chválu premenenie a prebudenie do miest a krajín.

Viac informácií o Brainovej službe nájdete tu http://briancampbellmusic.com/

za Otcov dom Maťka Vravcova