Slávnostné bohoslužby POOBEDE

  • 15:30
  • La Fiesta, Prievozská 18 (bývalé výstavisko)

Slávnostné bohoslužby & prijatie do rodiny Apoštolskej cirkvi

S radosťou vám oznamujeme, že po dlhšom procese a úprimných rozhovoroch sa na našu žiadosť vedenie Apoštolskej cirkvi rozhodlo udeliť nám štatút zboru.  11. júna poobede o 16tej medzi nás prídu mnohí priatelia pastori & služobníci AC zo SR aj zahraničia, aby nám vyjadrili svoju podporu a žehnali  nám ako zboru. Začíname spoločnou kávou & koláčikom už o 15:30:-)

Pri tejto príležitosti budem aj ja ustanovený & pomazaný do služby pastora:-) Ako mnohí viete, v OD veríme v jednu Ježišovu Cirkev – nevestu, ktorá je zložená z ľudí – nasledovníkov JK zo všetkých rás, generácii, denominácii atď., ktorí sa narodili z vody a Ducha a ktorí žijú v poslušnosti Jeho Slovu. Spolu so staršovstvom sme však videli za dobré uctiť si otcov letničného hnutia, prinášať to, čo spája (a nie rozdeľuje) a byť súčasťou tejto duchovnej rodiny, ktorá nám je vzťahovo aj teologicky najbližšia. Som úprimne vďačný Pánovi za tento proces, úctu, priestor pre rozdieľnosť a slobodu, ktorú v Bohu máme.  Ďakujem aj vám, všetkým domácim zboru za vašu dôveru & trpezlivosť & zrelý postoj v tejto veci.

Vlado

PS. všetky gazdinky zároveň prosíme, aby na nedeľu 11.6. poobede priniesli niečo dobré pod zub (chlebíčky, koláčiky, atď).
slavnost_11_jun