• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Naše stretnutia počas obmedzení:

+

Stretnutie v KMEŇOCH (House churches)

  • 10:00
  • Po domácnostiach podľa kmeňa

V Otcovom dome chceme budovať cirkev ako rodinu! Spoločné nedeľné oslavy sú pre nás veľmi dôležité, ale zároveň  za kľúčové pre budovanie učeníkov považujeme stretnutia v menšom a osobnejšom formáte po domácnostiach v tzv. KMEŇOCH Otcovho domu.

Prvá cirkev sa spolu stretávala a rástla v chráme a po domoch. (Skutky 2)  Zatiaľčo spoločné nedeľné oslavy slúžia na:
– komunikovanie vízie
– spoločnú chválu & uctievanie
– vyučovanie & modlitby

menšie misijné komunity (KMENE) sa stretávajú po domoch, kaviarňach, na opekačkách, výletoch a všelikde inde a slúžia na:
– osobný rast & aktiváciu tvojich duchovných darov
– budovanie vzťahov
– evanjelizáciu & činenie učeníkov
– spoločnú službu podľa pomazania

Cieľom kmeňov je tvoj duchovný rast, evanjelizácia a multiplikácia, čo znamená, že po určitom období (cca 1 rok) sa každá domáca misijná komunita bude multiplikovať a zakladať ďalšie… až kým naše mesto & krajina zažijú zjavenie Božej slávy, skrze zjavenie Božích synov & dcér:-)
Pravidelné stretutie kmeňov & misijných komunít budú od 27. novembra každú druhú nedeľu.

Rád by si sa pridal/a do domácich kmeňov aj ty? Ak áno, tak prosím vyplň formulár kliknutím sem: (link na formulár)