Follow Us………

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

Konvokácia mojimi očami

Kategórie: Blog,Z Vladovho pera

Konvokácia v Bratislave – zvolanie národov Európy

Boh miluje národy. On sám ich stvoril a každému dal jedinečnú príchuť, kultúru, originalitu a poslanie. hala_flagTak ako má svoj nádherný zámer s každým jednotlivcom, tak má svoj zámer s každým národom, ktorý sa otvorí pre Jeho pôsobenie. V Žalme 2:8 vidíme krásny obraz, ako Boh Otec dáva Synovi zasľúbenie, aby si žiadal od neho národy ako dedičstvo a končiny zeme ako Jeho vlastníctvo. Je preto zodpovednosťou a výsadou Jeho nevesty Cirkvi, aby sme sa neuspokojili len s naším spasením, ale aby sme volali dňom i nocou, kým neuvidíme, ako sa národy stávajú Ježišovým dedičstvom, za ktoré na kríži tak draho zaplatil! A presne o tom bola Európska konvokácia 2017!

Privítať 2000 delegátov z 34 krajín sveta v našom krásnom meste Bratskej-slávy:-) bolo skutočne niečím výnimočným.

Thank you all_01,b

Prečo konvokácia?

Mnoho ľudí sa ma za posledné mesiace pýtalo, čo slovo „konvokácia“ znamená. „Ide o ďalšiu konferenciu?… Nemáme už konferencií dosť?…“ Osobne si myslím, že je vždy vzácne, keď sa bratia a sestry spoločne stretnú, aby chválili nášho Pána. Slovo konvokácia však znamená niečo viac. Toto slovo  latinského pôvodu znamená „zvolanie“ ľudí, zhromaždenie národov. Ide o ľudí, ktorí sú ochotní prísť v zastúpení svojho národa, postaviť sa aktívne na modlitbách do medzery a stotožniť sa vo chvále s Božou vôľou, aby bol ich národ, Európa a Izrael zachránený. Témou konvokácie bolo svetlo národov: Povstaň & Svieť z Izaiáša 60.

Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou. Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. (Izaiáš 60:1-2)

 

Mesto Bratskej-slávy privítalo 34 národov

Keď ma pred tromi rokmi Tom Hess z Domu modlitieb v Jeruzaleme oslovil, či by som takéto „zvolanie národov Európy“ po prvýkrát na Slovensku neusporiadal ja, naplnila ma obrovská bázeň. Nielen kvôli všetkej organizácii, ktorá je s tým spojená, ale kvôli uvedomeniu si dôležitosti dopadu, ktorý môže takéto zvolanie modlitebníkov z celej Európy pre Slovensko a okolité národy priniesť. Teraz však, dva týždne po konvokácii, môžem s radosťou povedať, že to stálo zato! Privítať 2000 delegátov z 34 krajín sveta v našom krásnom meste Bratskej-slávyJ bolo skutočne niečím výnimočným. Každý, kto sa konvokácie zúčastnil, mohol okúsiť tú svätú radosť, Božiu prítomnosť a jednotu, ktorú sme spoločne počas týchto troch dní zažívali.

Thank you all_04,bTanec ako nástroj duchovného boja

Pár mesiacov pred konvokáciou ma Pán v noci zobudil jedným snom, kde som videl, ako sa Jeho nevesta spolu so ženíchom na konvokácii radujú a tancujú na Jeho slávu, čím zvádzajú azda ten najdôležitejší duchovný boj proti hore náboženstva, ktoré sa snaží držať Božie deti na Slovensku v zajatí otroctva, smútku a neslobody. Osobne nie som veľký tanečník, ale bolo nádherné sledovať a počuť svedectvá o tom, čo sa počas konvokácie dialo. Mladí ľudia boli počas chvál tancom krstení Duchom Svätým. Iní boli vyslobodzovaní z otroctva hriechu, strachu a náboženstva. Nikto na nich neskladal ruky a ani sa za nich priamo nemodlil. Duch Svätý jednoducho konal zvrchovane a dotýkal sa svojich detí tak, ako On uznal za vhodné.

 

Thank you all_03,bNa margo kritikov

Asi som nebol jediný, koho zaskočila tá obrovská vlna kritiky, ktorá sa pred konvokáciou na sociálnych sieťach spustila. Hovorí sa, že po vojne je každý vojak generál. Každý, kto aspoň trochu rozumie sile médií a zažil konvokáciu osobne, si mohol nanovo uvedomiť Ježišovo odporúčanie, aby sme strom posudzovali po ovocí a nepodľahli zbytočne falošným správam z tretej ruky, ktoré kŕmia ľudí strachom a predsudkami. Nádherná pokora, zlomenosť, láska pre Ježiša a radosť boli spoločným znakom všetkých pozvaných hostí. A ovocie? Celým srdcom verím, že najbližšie mesiace a roky ešte len ukážu to nádherné požehnanie a prielom, ktoré modlitby svätých z 34 národov v Bratislave počas konvokácie pre Slovensko, Európu & Izrael priniesli.
Vlado Žák
pastor zboru Otcov dom

 

*Článok bol pôvodne napísaný pre časopis Víťazný život

 

Autor:Vladimír Žák

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.