Follow Us………

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Email
 • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

Summer Challenge Otcovho domu W.W.J.T

Kategórie: Blog,Naše aktivity,Zo života spoločenstva

Je tu LETO! NAJLEPŠÍ ČAS DOSTAŤ DO FORMY SVOJU MYSEĽ!:-)

Pozývam ťa pridať sa k našej summer challenge Otcovho domu, ktorú sme nazvali W.W.J.T. (What Would Jesus Think?) Challenge spočíva v tom, že si každý deň prečítaš 1 klamstvo & nahradíš ho pravdou Božieho slova. Nižšie uvedený materiál je z knihy Steva Backlunda „Zasmejme sa na tom“ a je s povolením autora určený len na prečítanie a nie pre ďaľšie šírenie. (ďakujem vám vopred, že tento text nebudete kopírovať ani šíriť)

Vlado

Pravdy, ktoré vám pomôžu porozumieť tejto knihe

Pravda prináša nádej – „Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého.“ (Rim 15, 13) Nádej nás napĺňa v okamihu, keď uveríme pravde. Nádej je pevným očakávaním, že niečo dobré je na ceste. Úroveň našej nádeje je indikátorom toho, či veríme pravde, alebo klamstvám. Beznádej v problémoch je väčším problémom než problém samotný. Neexistujú beznádejné okolnosti, existujú len ľudia bez nádeje. Keď niekto získa skutočnú nádej, okolnosti nemôžu ostať nezmenené.

Boj sa odohráva medzi pravdou a klamstvami – „Pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8, 32) Božie kráľovstvo sa primárne nerozvíja dobrým správaním, ale tým, že veríme správnym veciam. Novozákonný veriaci by mal byť viac zameraný na to, čomu verí, než na to, ako sa správa. Môžeme mať skvelé doktríny hovoriace o základoch našej viery a napriek tomu byť duchovne slabí, pretože veríme klamstvám.

Obnova našej mysle v tejto chvíli mení našu budúcu skúsenosť – Premieňame svoj zajtrajšok tým, že dnes meníme svoje zmýšľanie (pozri Rim 12, 2). Nepotrebujeme iné nastavenie okolností, viac potrebujeme iné nastavenie toho, čomu veríme. Tok moci a požehnania sa zastaví, keď veríme klamstvám. Osobná premena aj zmena situácie sú vyústením toho, že zámerne obnovujeme svoju myseľ pravdou. Kľúčovou otázkou teraz nie je: „Pane, povedz mi, čo mám robiť,“ ale: „Pane, povedz mi, čomu mám veriť.“ Správna viera vypôsobuje správne konanie a premieňa našu skúsenosť v oblasti Božích zasľúbení.

„Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa.“ (Ž 2, 4) – Na čom sa to Boh v tomto žalme smeje? Vysmieva sa z toho, čo jeho nepriatelia hovoria a plánujú. Môžeme sa viac podobať Bohu tým, že sa budeme smiať spolu s ním na nezmyselných diablových klamstvách. Fráza „Zasmejme sa na tom!“ má nezvyčajnú schopnosť vziať moc diabolským podvodom (a potom pripraviť v našich srdciach pôdu pre pravdu).

Kvôli smiechu sa musíme niečoho vzdať – Rovnako ako musia členovia rodiny, ktorí spolu v niečom nesúhlasia, čosi zanechať, aby sa spolu mohli smiať, kresťania často musia opustiť manipuláciu, horkosť a/alebo neveru, aby sa mohli smiať.

Kto ti to povedal? – spýtal sa Boh Adama v Knihe Genezis 3, 11. Je to dôležitá otázka pre nás, ak sme vyhlásili niečo, čo stojí proti Božiemu pohľadu ohľadom našich okolností alebo našej vlastnej identity.

Kráčaj v láske a múdrosti a ži život naplnený radosťou – Máme sa „radovať s radujúcimi a plakať s plačúcimi“ (pozri Rim 12, 15). Potrebujeme byť citliví voči tomu, kde sa ľudia nachádzajú, voči tomu, čo sa deje v ich životoch, keď hľadáme spôsoby, ako do nich priniesť radosť.

Ako vyťažiť z tejto knihy čo najviac

Ako rozumieť piatim častiam každej strany:

Základné klamstvo, na ktorom sa máme smiať – toto je hlavná lož, ktorá limituje Božiu možnosť pracovať v životoch mnohých. Povzbudzujeme vás prečítať si ju nahlas a aj sa na nej nahlas zasmiať. Keď falošnosť prinášame na svetlo, objavuje sa niečo mocné.

Smiešne predpoklady – ponúkame zoznam smiešnych predpokladov, aby nám pomohli ukázať, nakoľko absurdné je základné klamstvo. Pomôžu nám prekonať každé pretrvávajúce klamstvo o tom, že základné klamstvo by mohlo byť pravdivé.

Pravda – „Pravda vás oslobodí.“ (Jn 8, 32) Nestačí len to, aby sme sa zbavili klamstva; musíme ho nahradiť pravdou. V tejto časti ponúkame biblické príklady a prísľuby, aby sme dokázali nepravdivosť základného klamstva a predpokladov, ktoré za ním stoja.

Stratégie na prekonanie klamstva – Každé vyučovanie obsahuje aspoň tri pomocné kroky, ktoré urýchlia premenu v oblasti života, ktorej sa klamstvo týka.

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania – „Viera je z počutia“ (pozri Rim 10, 17). Najpodstatnejší spôsob, ako obnoviť svoju myseľ, je vyznať pravdu tak, aby ju počuli naše uši. Nezabudnite, že Ježiš z púšte nevyšiel len vďaka spôsobu, akým premýšľal. Na všetky spochybnenia, ktoré sa týkali jeho identity a charakteru jeho Otca, reagoval hovorením pravdy (pozri Mt 4, 1 – 11). Vyhlásenia nám pomôžu urobiť to isté.

Ponor sa do tejto knihy týmito štyrmi spôsobmi:

1. Prečítaj si ju celú, aby si sa nasýtil pravdou.

2. Čítaj ju ako svoje osobné denné duchovné čítanie.

3. Denne si prečítaj jednu stranu spolu so svojou rodinou. Spolu sa smejte, spolu vyznávajte, diskutujte o pravdách a stratégiách, ktoré kniha predkladá.
4. Zúčastnite sa na skupinových stretnutiach, na ktorých knihu použijete.

 


Deň 28: 28.júl Zasmejme sa na tejto lži

Ak nie som populárny, som nepodstatný a som smoliar

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • To, aby som bol populárny a aby ma ostatní považovali za skvelého, je to najdôležitejšie v živote.
 • To, čo si o mne myslia ľudia, je dôležitejšie než to, čo si o mne myslí Boh.
 • Nikto okrem mňa sa necíti osamelý a ohrozený.
 • Popularita medzi rovesníkmi je tým najväčším úspechom.
 • Každý, kto akokoľvek uspel, nebol nikdy neobľúbený.
 • Pocit, že som nepopulárny a neobľúbený, je jasným dôkazom, že som zlyhal a som porazený.
 • Na prvom mieste hľadaj popularitu a všetko ostatné ti bude pridané.
 • Ježišovým najvýznamnejším cieľom na zemi bolo stať sa obľúbeným a populárnym, preto to má byť aj naším cieľom.


Pravda: Popularita je prchavá, ale priazeň a rešpekt vytvárajú trvalý vplyv.
1) Rešpekt prichádza, keď za niečím stojíme – Daniel sedemdesiat rokov bojoval za Boha s integritou a pravdou. Priniesol dlhodobú zmenu v bezbožnom národe. Niektorí ho nenávideli, keď však prišli ťažkosti, bol prvý, koho zavolali.
2) Rešpekt neprichádza z toho, že kráčame s davom – Jozef si zvolil náročnejšiu cestu, keď sníval o svojej budúcnosti, kráčal v sexuálnej čistote, vynikal vo väzení a odpúšťal ostatným. Dôsledkom toho mal veľkú priazeň a vplyv.
3) Rešpekt prichádza tým, že si ctíme druhých – Ježiš povedal: „Miluj svojho blížneho ako seba samého.“ (pozri Mk 12, 31). Ak sa skutočne milujeme, oslobodzuje nás to od závislosti na pochlebovaní ľuďom.

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Ver, že si jedinečne a nádherne utvorený – Boh ťa stvoril, aby si bol jedným zo spôsobov, akým požehná svet. Dvaja ľudia nikdy nenesú vo svojom živote tie isté vlastnosti a úlohu. Máme niečo, čím môžeme byť a čo môžeme urobiť jedine my. Každý jeden z nás je dôležitý!
2. Prestaň byť tým, kto sa snaží vyhovieť ľuďom, a neboj sa byť odlišný – Tí, čo žijú pre to, aby ich iní potvrdzovali, budú žiť biedne. Ľudí, ktorí sa snažia vyhovieť iným, aj tak nikto nerešpektuje, preto je zbytočné neustále sa pokúšať o to, aby nás iní mali radi. Tí, ktorí žijú pevnými hodnotami (a tým si ctia Boha), budú mať z dlhodobého pohľadu oveľa viac rešpektu.
3. Maj srdce pre ľudí, čo nepatria medzi obľúbených – Maj rád populárnych ľudí (a nauč sa nebyť z nich vystrašený), ale buď priateľom pre tých, čo priateľa potrebujú. Staň sa tým najväčším povzbudzovačom, akého poznáš.

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Cítim sa dobre v tom, aký som.
2) Ľudia ma rešpektujú pre moje silné presvedčenie a hodnoty.
3) Potvrdenie a priazeň, ktoré mi dáva Boh, spôsobuje, že žijem život hojnosti.


Deň 29: 29.júl: Zasmejme sa na tejto lži

To, že sa netrasiem a nepadám, znamená, že Boh sa ma nedotýka

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • V mojom vnútri sa nemôže diať nič, pokiaľ sa nedeje niečo, čo by bolo jasne viditeľné navonok.
 • Boh si zvolil iba jediný spôsob, ako majú ľudia reagovať na jeho Ducha; a keďže ja nereagujem týmto spôsobom, je zo mňa sklamaný.
 • Ak vo svojom živote pravidelne neprežívam prejavy Ducha, som zjavne podradný kresťan s obrovskými nevyriešenými záležitosťami.
 • Máme sa dychtivo usilovať o telesné prejavy, najmä o chvenie.
 • Tých, ktorí veria, sprevádzajú tieto znamenia: trasenie, padanie na zem a hlasné kričanie.

Pravda: Ak veríme, že Boh sa nás dotýka (či už to cítime, alebo nie), budeme mať život premieňajúce stretnutia s Ním1.
1) V Evanjeliu podľa Jána 20, 22 Ježiš dýchol na učeníkov a povedal im: „Prijmite Ducha Svätého.“ Nevtlačil Ducha do nich, ale pozval ich „prijať“ ho vierou.

2) V Evanjeliu podľa Marka 11, 24 Ježiš povedal: „Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať.“
3 Evanjelium podľa Lukáš 11, 13 nás pozýva žiadať o stretnutia s Duchom Svätým1: „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Prekonaj syndróm „niečo so mnou nie je v poriadku“ – Samozrejme, že sú veci, v ktorých nie si v poriadku, pretože všetci máme také oblasti. To je dôvod, prečo Boh poslal Ježiša. Prekonaj to! Nadmerné sebaskúmanie nepomôže. Odpočívaj a prijímaj vierou.
2. Prestaň sa kontrolovať a strachovať, spočiň v tom, čo koná Boh – Niekto hovorí: „Nikomu nedovolím, aby ma tlačil k zemi, keď sa za mňa modlí. Musí to byť Boh!“ Znie to noblesne, no pravdepodobne nás chce zastrašiť.
3. Zameraj sa na Ježiša, nie na fyzické prejavy – Keď Peter kráčal po vode, začal sa topiť v okamihu, keď sa zameral na fyzické veci okolo seba, miesto aby hľadel na Ježiša. Ak trávime čas s Ježišom, veci sa začnú diať; nemáme sa však na ne zamerať, usilovať sa o ne či urobiť z nich kritérium duchovnosti.

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Mám zdravé postoje ohľadom duchovných stretnutí s Bohom1.
2) Naučil som sa prijímať vierou a moje stretnutia s Bohom1 sa dôsledkom toho rozvíjajú.
3) V Bohu som veľmi slobodný.

1. autor používa ang. slovo encounter, ktoré prekladáme ako stretnutie; nemá však na mysli stretnutie v zmysle schôdzky alebo styku. Hovorí o strete dvoch svetov – Jeho, ktorý v moci a autorite naráža do toho nášho. Je to premieňajúca pozitívna kolízia neba so zemou, odpovedajúca na modlitbu „ako v nebi, tak i na zemi“.Deň 30: 30.júl Zasmejme sa na tejto lži

Nie som dostatočne duchovný, aby si ma Boh mohol použiť

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Boh je zo mňa znechutený, pretože nie som dostatočne duchovný.
 • Každý, koho si Boh používa, je duchovnejší než ja.
 • Keďže sa nemodlím päť hodín denne a nepostím sa vo veľkom, Boh ma zhodnotil ako neduchovného a nebude skrze mňa konať.
 • Musel by som chodiť v ťavej koži, jesť kobylky a med, ak by som chcel mať skutočný vplyv.
 • Nemal som videnia, nevidel som anjelov, preto nemôžem byť duchovne efektívny.
 • Môj život nie je duchovný, pretože som zaneprázdnený a mám veľa zodpovednosti.
 • Ak by som dokázal sám sebe viac zomrieť, potom by ma Boh mohol skutočne použiť.


Pravda: Hoci máme očakávať a túžiť po nadprirodzených stretnutiach s Bohom, potrebujeme si aj pamätať, že Boh si používa zdanlivo obyčajných ľudí, aby urobil neobyčajné veci.

1) Mária a Jozef boli bežní ľudia, ktorí neboli prehnane duchovní, ale boli vyvolení Bohom, aby sa stali rodičmi Ježiša Krista (pozri Lk 1, 26 – 33).
2) Ananiáš nebol v zozname tých, ktorých považovali za duchovných, a predsa Boh hovoril práve k nemu vo videní, v ktorom mu prikázal ísť za Šavlom a obnoviť mu zrak.

3) Peter a Ján boli priemerní muži, ktorí sa vďaka tomu, že boli s Ježišom, stali pomazanými kázať evanjelium a predvádzať výnimočné zázraky (pozri Sk 4, 13).

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Buď si vedomý, že Ježiš ťa urobil schopným, aby si ťa Boh použil – Vďaka Ježišovej krvi sme prijatí Bohom (pozri Rim 5, 1). Neprijímame od Boha na základe skutkov, prijímame „vierou z počutia“ (pozri Gal 3, 1 – 5). Počúvajme, kým sme v Kristovi a čo pre nás urobil, a budeme použití Bohom mocným spôsobom.
2. Buď si vedomý, že Boh ti dal jedinečné pomazanie a povolanie a nepotrebuješ sa porovnávať s ostatnými – Ver, že zohrávaš významnú úlohu v Božom pláne pre svet a cirkev (pozri 1 Kor 12, 4 – 7). Nestačí, aby sme sa uspokojili so súčasnou úrovňou svojej skúsenosti, musíme veriť, že sme duchovne pevne zakorenení, že máme osobitý temperament a môžeme konať veľké veci (pozri Rim 12, 4 – 8).
3. Očakávaj vzrast duchovných stretnutí s Bohom vo svojom živote – Ak tomu veríme, dostaneme to (pozri Mt 21, 22).

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Som duchovný človek, pretože vo mne žije Duch Svätý.

2) Som nadprirodzene vedený Duchom Svätým.
3) Každým dňom sa stále viac podobám Kristovi.


Deň 31: 31.júl, Zasmejme sa na tejto lži

Vyššia úroveň vo vzťahu s Bohom priťahuje démonov spôsobujúcich väčšie ťažkosti

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Ak sa duchovne rozvíjame,  musíme očakávať narastajúce ťažkosti v živote.
 • Vodcovia v cirkvi majú pre duchovné útoky mizerný život.
 • Generáli sú najmenej chránenými ľuďmi v armáde.
 • Ak neprežívam útok, určite nie som pre diabla hrozbou.
 • Nerozvíjať sa v Kristovi je to najbezpečnejšie, čo môžem spraviť.
 • Veľmi duchovný človek bude viac hovoriť o satanovej schopnosti útočiť než o Božej schopnosti chrániť.
 • Naše očakávania nemajú nič spoločné s tým, čo zažijeme.


Pravda: Boh nadprirodzene ochraňuje tých, čo stoja v prvej línii.
1) Daniel, muž stojaci v čele boja, bol ochránený v jame s levmi (pozri Dan 6).
2) Traja hebrejskí mladíci (rozvíjajúci sa horlivci) boli zachovaní v bezpečí uprostred horiacej pece (pozri Dan 3).
3) Ježiš prešiel pomedzi zástup, ktorý ho chcel zabiť (pozri Lk 4, 28 – 30).

4) Žalm 91 hovorí o vysokej úrovni ochrany pre tých, čo sa usilujú o hlboké Božie veci.


Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Uvedom si, že Ježiš je pre nás príkladom muža, čo kráčal vo vysokom stupni ochrany – Jeho život ukazuje, čo je možné. On má byť pre nás príkladom, nie Jób či niekto iný. Pamätaj, že jeho ukrižovanie vzišlo z toho, že on sám sa rozhodol za nás zomrieť, nebolo výsledkom zlyhania jeho duchovnej ochrany.
2. Ver, že rozvoj kráľovstva spôsobí aj nárast v prejavovaní požehnania a ochrany – „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali… modlitby… za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne… Toto je dobré a príjemné nášmu Spasiteľovi, Bohu, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu.“ (1 Tim 2, 1 – 4)
3. Hovor o nej a očakávaj vzrastajúcu Božiu ochranu, prichádzajúcu s tvojím duchovným rozvojom – Áno, uvedomujeme si, že budú mučeníci, ktorí trpia pre evanjelium a jeho rozvoj, ale musíme odmietnuť vieru, ktorá by nevyhnutne pritiahla zbytočnú bolesť a ťažkosti do našich životov (a nakoniec by spôsobila zastavenie nášho duchovného rastu).

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Pri svojom kráčaní vpred s Pánom budem mať narastajúcu silu a ochranu.

2) Božia ochrana je významnejšou realitou než diablove útoky.

3) Boží generáli sú v bitke tí najviac ochraňovaní.Deň 32: 1. august: Zasmejme sa na tejto lži

To, že nemám veľmi dobre platenú prácu, znamená, že som zlyhal

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Moja hodnota sa odvíja od toho, aká je výška môjho platu.
 • Boh meria úspech podľa toho istého meradla ako svet.
 • Najdôležitejšia otázka pri výbere kariéry alebo zamestnania je: „Koľko zarobím?“
 • Boh uprednostňuje bohatých ľudí, pretože ich desiatky sú väčšie.
 • Príbeh o vdove, ktorá darovala dva denáre, je nesprávne preložený, v skutočnosti darovala 20 000 dolárov.
 • Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom znamená: navštevovať siroty a vdovy a mať dobre platenú prácu.
 • Človek hľadí na vonkajšie zdanie, Boh však pozerá do peňaženky.
 • Ak by som viac zarábal, všetky moje problémy by zmizli.
 • Môžem sa cítiť nadradene voči všetkým, čo zarábajú menej než ja.


Pravda: Nepotrebuješ veľmi dobre platenú prácu, aby si žil úspešný život.

Skutočne úspešný človek:
1) Najskôr hľadá Božie kráľovstvo – Umožňuje to uvoľnenie starostlivosti tu na zemi (pozri Mt 6, 33); čo je však ešte dôležitejšie, spôsobí, že si zhromažďujeme poklady v nebi (pozri Mt 6, 20).
2) Miluje ostatných – Láska z Prvého listu Korinťanom 13 je vrcholom kresťanského úspechu. Skutočne úspešní ľudia milujú a zdravé vzťahy sú pre nich prioritou.
3) Žije z Božieho poverenia – Sme úspešní, keď robíme to, čo nás Boh povolal robiť. Zahŕňa to vieru, že náš vplyv netrvá len tu a teraz, ale ovplyvňuje budúce generácie rodín a ostatných.

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Uvedomuj si, že kvalita našich životov vychádza z kvality nášho odovzdania a nie z veľkosti nášho platu – Odovzdanie sa Ježišovi, rodine a biblickým základným hodnotám nám prinesie trvalý úspech.
2. Prijmi proces rozvoja vo svojom živote – Motýle potrebujú zápasiť o to, aby vyliezli z kukly, aby zosilneli. Rovnako nás výzvy tlačia v živote vpred a duchovné svaly, ktoré potrebujeme pre naše veľké poverenie v živote, vďaka tomu rastú.
3. Túž po rozvoji a povýšení v živote, ale rob to Božím spôsobom –Na túžbe a úsilí o dobre platené miesto nie je nič zlé, musíme si však uvedomiť, že prosperovanie našej duše je kľúčom k tomu, aby sme uvideli rozvoj vo svojich okolnostiach (pozri 3 Jn 1, 2).

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Ježiš ma považuje za hodnotného; preto som hodnotný.
2) Robím pre Boha skvelú prácu.
3) Rozvíjam svoju kariéru, no Pán napĺňa moje potreby aj z iných zdrojov.


Deň 33: 2. august: Zasmejme sa na tejto lži: Moje očakávania nemajú nič spoločné s tým, čo zažívam

Smiešne predpoklady z pozadí tohto klamstva:

 • Pretože som predurčený žiť život, ktorý žijem, to, čomu verím, nespôsobí žiadny rozdiel v mojej životnej skúsenosti.
 • Keď je moja myseľ obnovená, nič sa nezmení.
 • Odmietam vyhlasovať pozitívne očakávania, pretože nechcem, aby si ľudia mysleli, že som súčasťou davu, ktorý hovorí „pomenuj a požaduj“ a „vytáraj a ber“.
 • Tí, ktorí majú veľké očakávania, budú iba sklamaní.
 • Keď Ježiš povedal: „Nech sa stane, ako si uveril,“ neplatilo to pre všetkých, ale len pre toho, komu to povedal.
 • Ak očakávam, že ma odmietnu, neovplyvní to postoj ľudí voči mne.


Pravda: Očakávanie, to je iný názov pre vieru, a naša viera spôsobuje rozdiel v tom, čo zažívame.
Markovo evanjelium to objasňuje takto:

1) „Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy!“ (Mk 2, 5).
2) „On ju oslovil: ,Dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď zbavená svojho trápenia. ´“ (Mk 5, 34)
3) „Ježiš mu odpovedal: ,Ak môžeš?! Pre toho, kto verí, je všetko možné.´“ (Mk 9, 23).
4) „Tu mu Ježiš povedal: ,Choď, tvoja viera ťa uzdravila!´“ (Mk 10,52)
5) „Preto vám hovorím: ,Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať.´“ (Mk 11, 24)

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Prijmi doktrínu nádeje – Slúžime Bohu pre „každého.“ „Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený.“ (Rim 10, 13) Byť „spasený“ znamená prijať večný život a to obsahuje aj oslobodenie, uzdravenie, celistvosť a pretekajúce požehnanie. Každý človek môže zažiť každý jeden aspekt spasenia. Boh nikoho neuprednostňuje (pozri Rim 2, 11).
2. Živ svoju nádej – Nádej je presvedčeným očakávaním dobra, ktoré má prísť. Tí, ktorí sa cielene živia svedectvami, Božími prísľubmi a pravdami Novej zmluvy, budú rásť vo svojich pozitívnych očakávaniach.
3. Uvedomuj si, že tvoja skúsenosť bude zodpovedať tomu, čomu veríš – Evanjelium podľa Marka 11, 24 nám hovorí, že sa máme modliť, veriť, a potom dostaneme. Mocný spôsob, ako pozdvihnúť úroveň našej viery, je viac počúvať pravdu (pozri Rim 10, 17). Tak ako bol Abrahám plne presvedčený o prisľúbení (pozri Rim 4, 21), môžeme byť aj my. Potom zažijeme svoje vlastné prisľúbenia.

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Moje pozitívne očakávanie (viera) spôsobí, že prežijem Božie prisľúbenia.
2) Som veľmi pozitívny človek.
3) Počujem, verím a prijímam.


 

Deň 34: 3. august: Zasmejme sa na tejto lži: Ak sa moja služba nejaví ako úspešná, nie je úspešná

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Bez okamžitého vonkajšieho úspechu v službe som zlyhal vo svojom povolaní.
 • Tí, ktorí sadia a polievajú, nie sú úspešní, ale tí, ktorí zbierajú úrodu, sú veľmi úspešní.
 • Noe bol neúspešný chudák, až pokiaľ potopa nepotvrdila službu jeho archy.
 • Iba služba, v ktorej stojí mnoho ľudí a peňazí, je úspešná.
 • Moja poslušnosť voči Bohu je neúspešná, kým ma neoslavujú ľudia.
 • V Biblii Boh čakal na ľudí, ktorí niekoho potvrdili skôr, než ho potvrdil on sám.


Pravda: Boh meria úspech inými kritériami, než je bežné u väčšiny ľudí.

1) Dávid sa od svojho otca naučil, že je neúspešný, rovnako ako jeho bratia a kráľ Saul, hoci vtedy bol v Božích očiach azda najúspešnejším mužom, aký v tom čase žil (pozri 1 Sam 16, 1 Sam 17).

2) Tí, ktorí skutočne milujú, sú úspešnejší než tí, čo robia veľké duchovné veci, ale nemajú lásku (pozri 1 Kor 13).
3) V Božích očiach víťazíme, keď odhalíme, ktorou časťou Kristovho tela sme, a potom verne slúžime na tom mieste – aj vtedy, keď sa to iným nezdá významné (pozri 1 Kor 12, 14 – 31).

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Buď viac zameraný na sadenie než na žatvu –Ak veríme, že sme v Božej vôli, prekonáme pocit vyčerpanosti z nevyriešených oblastí života, a potom strategicky zasievame, aby sme mohli v budúcnosti žať. „Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas.“ (Gal 6, 9)
2. Prestaň sa porovnávať s ostatnými – Nie si povolaný, aby si robil to isté, čo robí niekto iný. Áno, nauč sa všetko, čo sa dá, a rozvíjaj všetko ostatné, ale jednoznačne musíš slúžiť s vierou a so zmyslom pre určenie. Tí, ktorí veria, že sú úspešní, výrazne zvyšujú pravdepodobnosť ešte väčších úspechov.
3. Uvedomuj si, že skvelé priority plodia skvelú službu – Nie je nič zlé na tom, že niekto má navonok skvelú službu, no nesmie sa to stať našou závislosťou. Pravý úspech príde vtedy, keď budeme mať skvelé priority a budeme žiť odovzdane. Trvalé vonkajšie víťazstvo vychádza zo zamerania viac na hĺbku našich životov než na šírku našej služby.

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Robím pre Boha skvelú prácu a v službe som úspešný.
2) Zohrávam kľúčovú rolu v celosvetovom rozvoji kráľovstva.
3) Moje priority a odovzdanie zo mňa robia výborného lídra.


Deň 35: 4. august: Zasmejme sa na tejto lži:

Nikto okolo mňa sa nechce stať kresťanom

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Božia láska už ľudí k sebe nepriťahuje.
 • Modlitby za nespasených už nefungujú.
 • Klamstvo v srdciach ľudí je príliš veľké, aby ho Boh mohol prelomiť.
 • Každý, kto na tomto mieste bude spasený, už prijal Ježiša.
 • Boh si praje, aby nikto nezahynul – okrem ľudí v mojom vlastnom meste. Tých naozaj nemá rád.
 • Ak nevidím ľudí odovzdávať život Kristovi, znamená to, že Boh v životoch ľudí okolo mňa nič nerobí.


Pravda: Aj ľudia, o ktorých by si si to nepomyslel, sú práve priťahovaní k spáse.
Pozri sa na tieto príklady:

1) Fanatici iných náboženstiev – Šavol, ktorý sa stal Pavlom, mal srdce, ktoré bolo pripravované na dramatické obrátenie, keď ešte bol tým najväčším anti-kresťanom na planéte (pozri Sk 9).
2) Politickí predstavitelia – Srdce etiópskeho eunucha bolo hladné po pravde a čítal si Písmo pred tým, než bol spasený (pozri Sk 8, 26 – 39).
3) Vážni okultisti – V Efeze boli za dramatických okolností zachránení po tom, ako sa stali svedkami Božej moci (pozri Sk 19, 17 – 20).
4) Celé rodiny – Strážnik väznice vo Filipách prišiel do práce ako v každý iný deň, no stal sa veriacim on aj celý jeho dom (pozri Sk 19, 17 – 20).
5) Veľké zhromaždenia – Tritisíc Židov si myslelo, že prichádza do Jeruzalema na sviatky Veľkej noci, v skutočnosti si však prichádzali po vlastné duchovné obrátenie (pozri Sk 2).

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Ver, že ľudia v tvojom živote sú pripravovaní na svoje stretnutie s Bohom – Ver nielen tomu, že Boh ich k sebe priťahuje, ale aj tomu, že tak ako Petrov tieň prinášal ľuďom uzdravenie (pozri Sk 5, 15 – 16), aj my máme nadprirodzený vplyv na tých, ktorí prídu do našej blízkosti. Uvidíme viac obrátení, keď budeme posilňovať svoju vieru o tom, ako Ježiš túži po ostatných.
2. Spolupracuj a zúčastňuj sa na evanjelizácii a službe venujúcej sa učeníctvu – Pavol povedal Timotejovi: „Konaj dielo hlásateľa evanjelia.“ (2 Tim 4, 5) Timotej bol vyzvaný nájsť spôsob, ako ovplyvní evanjeliom ľudí, ktorí ešte neprijali spásu – hoci to s istotou nespočívalo v jeho vlastnej sile.
3. Nájdi „syna pokoja“ – V každej rodine, skupine, meste či regióne je kľúčový človek, ktorý sa stane Božím urýchľovačom, aby aj ostatní mohli prijať spásu. Ježiš prikázal sedemdesiatim, aby hľadali takého človeka vo svojej službe (pozri Lk 10, 5-6). Mali by sme byť múdri a konať podobne.

Vyhlásenie podporujúce premenu zmýšľania:
1) Mnohí v mojom okolí sú na pokraji toho, aby prijali spásu.

2) V mojom okolí sú bežné veľké obrátenia.

3) V každej situácii nájdem „syna pokoja“.Deň 36: 5. august:
Zasmejme sa na tejto lži

Nie som dostatočne vzdelaný alebo múdry

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Boh nikdy nepoužíva nevzdelaných alebo nízko kvalifikovaných ľudí, aby robili veľké veci.
 • Ak nemám titul, som podradný človek a moje názory netreba brať vážne.
 • Apoštol Pavol sa viac zaujímal o kázanie pre ľudský intelekt než o to, aby sa prejavovala Božia moc.
 • Inteligencia je dôležitejšia než múdrosť.
 • Duch múdrosti a zjavenia prichádza len k ľuďom, ktorí sú viac vzdelaní.
 • Boh ma nemôže použiť, ak nemám výrečnosť.
 • Boh ľuďom nikdy nedáva nadprirodzenú múdrosť a stratégie.


Pravda: Boh kvalifikuje povolaných, aj keď sa svetu nezdajú ohurujúci.

1) Amos nebol profesionálny prorok a nikdy sa o to nesnažil; napriek tomu tým, čo napísal, ovplyvnil generácie (pozri Am 7, 14 – 15; 9, 11 – 15).
2) Peter a Ján boli nevzdelaní, obyčajní muži, a aj tak ohromili elitu svojich dní (pozri Sk 4, 5 – 13).

3) Noe nemal manuál „Ako postaviť archu“ a nemal ani titul v stavaní archy, no Boh mu dával inštrukcie krok za krokom, aby to dokázal (pozri Gn 6, 14 – 22).
4) Keď si Ježiš vybral učeníkov, vybral si obyčajných ľudí, aby zmenili svet (pozri Mk 1, 16 – 20; 2, 14).

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Usiluj sa o múdrosť a porozumenie –Rozhodnúť sa rozvíjať svoje vzdelanie v akomkoľvek smere je silný krok v živote. Áno, dokonca aj napriek tomu, že Boh dokáže konať bez ohľadu na úroveň nášho vzdelania, Biblia nás povzbudzuje získavať múdrosť a porozumenie (pozri Prís 4, 5.7; 16, 16).
2. Cíť sa bezpečne vo svojej identite v Kristovi – Nakoniec nie sú to vonkajšie faktory ako bohatstvo, vzdelanie, vzhľad alebo popularita, ktoré určujú kvalitu našich životov; rozhodujúce je, aby sme prichádzali ku Kristovi a k tomu, kým vraví, že sme. To je cennejšie než zlato.
3. Pestuj svoju vieru, aby si veril v nemožné – Viera je väčšia sila než inteligencia. Ježiš povedal: „Pre toho, kto verí, je všetko možné.“ (Mk 9, 23) Neustále obnovovanie našej mysle pravdou vytvára nadprirodzenú premenu (pozri Rim 12, 2).

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Boh ma plne kvalifikoval, aby som zmenil svet.
2) Usilujem sa žiť v Božej múdrosti; dvere priazne a príležitostí sú vďaka tomu pre mňa neustále otvorené.
3) Ľahko sa učím, mám skvelú pamäť a neustále sa rozvíjam v múdrosti a porozumení.
4) Ľudia sú ohromení mojou múdrosťou a poznaním.


Deň 37: 6. august: Zasmejme sa na tejto lži:

Nemám dar uzdravovania a zázrakov

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Moja skúsenosť z minulosti určuje, aké mám dary, nie Biblia.
 • Ak sa cezo mňa nikdy nestal zázrak alebo uzdravenie, znamená to, že nemám dar uzdravovať a robiť zázraky.
 • Boh si vo svojej zvrchovanosti zvolil iba niekoľko ľudí, aby cez nich konal zázraky, a ja nie som jedným z nich.
 • Všetci, ktorí konajú v oblasti uzdravení, vždy každého uzdravili.
 • Pokiaľ neprijmem poverenie a odovzdanie od známeho predstaviteľa prebudenia, nemôžem konať v oblasti uzdravení a zázrakov. 


Pravda: Každý z nás má slúžiť v oblasti uzdravenia a zázrakov.
1) Každý veriaci má nadprirodzenú službu, ktorá sa má prejaviť.Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú.“ (Mk 16, 17 – 18).
2) Dokonca aj diakoni (ktorí boli určení, aby obsluhovali pri stoloch) mali v Skutkoch apoštolov nadprirodzenú službu (pozri Sk 6, 1 – 8; 8, 4 – 8).
3) Prvý list Korinťanom 14, 1 hovorí, aby sme „túžili po duchovných daroch“ (ktoré zahŕňajú zázraky a uzdravenia). Boh by nežiadal, aby sme túžili po niečom, ak by to pre nás nebolo možné a dostupné.
4) V Evanjeliu podľa Jána 20, 21 Ježiš povedal: „Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“ Tu je to, pre čo Otec poslal Ježiša: „Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním.“ (Sk 10, 38) Toto je naše poverenie a je tu milosť, aby sme to mohli spraviť.

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Ver, že duchovné dary sú pre každého (vrátane teba) – Vieš si predstaviť, že by niekto povedal: „Prajem si, aby mi Boh dal dar spásy; no on mi ho nedal a preto nepôjdem do neba.“? Bolo by to smiešne. A predsa mnoho kresťanov používa tento argument ohľadom duchovných darov. Presne tak ako sme vierou prijali spasenie, aj duchovné dary prijímame vierou.
2. Vyhlás, že máš všetky dary, aj tie, ktoré sa ešte neprejavili viditeľne – Jabloň sa nezačne nazývať jabloňou až vtedy, keď už na nej visia plody. Jej DNA ukazuje, že jablká sa formujú. Naša DNA v sebe obsahuje uzdravenia a zázraky. Teraz to vyznaj.
3. Začni kráčať v uzdraveniach a zázrakoch – Tak ako sa batoľa začína učiť chodiť, aj my rastieme v aktivovaní našich darov tým, že ich trénujeme, berieme na seba riziko, aj keď hrozí neúspech.

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Mám dar uzdravovania a zázrakov.
2) Boh ma nadprirodzene používa, aby pomáhal iným.
3) Prinášam zmenu.


Deň 38: 7. august: Zasmejme sa na tejto lži:

Peniaze sú koreňom všetkého zla

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Boha teší, ak sú jeho deti chudobné a zažívajú nedostatok.
 • Nemal by som očakávať, že budem oplývať peniazmi, aby som mohol naplniť veľké poverenie.
 • Pre človeka bolo vždy zlé chcieť viac peňazí.
 • Majetok padlých sa zhromažďuje pre padlých.
 • To, že Boh dal Šalamúnovi peniaze, bola vlastne pasca a trest.
 • Boh chce, aby sa nám darilo v každej oblasti okrem financií.
 • Ježiš miloval chudobných, nemal však rád tých, ktorí zbohatli.
 • V podobenstve o talentoch (pozri Mt 25, 14 – 29) Boh neočakával, že talenty (peniaze), ktoré im dal, rozmnožia.
 • Mal by som mať pocit viny, ak mám dobrú výplatu.


Pravda: Boh štedro zaopatruje tých, ktorí dali na prvé miesto Jeho kráľovstvo a Jeho spravodlivosť.

1) Šalamún prijal veľké bohatstvo po tom, ako uprednostnil duchovnú múdrosť (pozri 1 Kr 3, 10 – 15).
2) Jóbov celkový majetok sa zdvojnásobil po tom, ako ho Boh obnovil (pozri Jób 42, 12 – 17).
3) Abrahám bol majetný a považovaný za toho, ktorý robí Bohu radosť. Jeho „požehnanie“ bolo uvoľnené aj nad nami (pozri Hebr 11, 8 – 20; Gal 3, 13 – 14).
4) Druhý list Korinťanom 9, 6 – 12 nás pozýva veriť, že budeme mať „dostatok na každé dobré dielo“, a zjavuje aj duchovný kľúč, ako sa to stane.

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Uvedom si, že koreňom všetkého zla je láska k peniazom –V Prvom liste Timotejovi 6, 10 vidíme, že problémom je láska k peniazom, nie peniaze samotné. Ako sa učíme vlastniť peniaze bez toho, aby ony vlastnili nás, vstúpime na miesto finančného rozvoja. Radikálna štedrosť je základným opakom „lásky k peniazom“ a znamená tiež veľkú odmenu.
2. Prijmi, že nedokážeš naplniť veľké poverenie (pozri Mt 28, 18 – 20) bez značného množstva financií – Povolanie ísť do celého sveta vyžaduje aj primerané zdroje. Prekonaj akékoľvek pochybnosti o prichádzajúcom významnom finančnom polepšení.
3. Hľadaj Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť (pozri Mt 6, 33) – Je životne dôležité vedieť, že usilovať sa o Jeho spravodlivosť znamená veriť, že sme stopercentne spravodliví a preto aj hodní toho, aby sme boli požehnaní. Nesmieme sa zameriavať na negatívne (usilovať sa nemilovať peniaze), ale máme sa zamerať na to, aby sme prijali svoju pravú identitu v Kristovi a tým si vytvorili zdravé postoje ohľadom financií, ktoré nám umožnia konať.

Vyhlásenie podporujúce premenu zmýšľania:
1) Boh ma chce finančne požehnať.

2) Som spravodlivý a hodný toho, aby som bol finančne požehnaný.

3) Mám dostatok na každý dobrý skutok, aby som mohol naplniť veľké poverenie.


Deň 39: 8. august: Zasmejme sa na tejto lži:

Táto oblasť je duchovne ťažkou pôdou

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Desiati špióni, nie Jozue a Káleb, mali pravdu vo svojom posúdení, že zasľúbená zem bola duchovne ťažkým územím (pozri Nm 13 – 14).
 • To, čomu veria kresťania o nejakom mieste, nemá žiadny vplyv na duchovný prielom na tom území.
 • Boh naozaj nemá rád túto oblasť pre jej hriešnu minulosť.
 • Keď sem ľudia prichádzajú, otvorené nebo nad nimi sa zatvorí.
 • Ak neustále počúvame a hovoríme, že toto územie je ťažko získateľné pre evanjelium, neovplyvňuje to našu vieru alebo naše budúce skúsenosti v tejto geografickej oblasti.
 • Ezechiel mal posúdiť, že údolie plné suchých kostí je územím, kde nie je možný duchovný prielom.


Pravda: Každá oblasť je úplne pripravená na duchovnú premenu, pretože Kristus priniesol „otvorené nebo“, ktoré ľudí vyslobodzuje, kamkoľvek idú.

1) Boh povedal Jozuemu: „Dal som vám všetko, na čo stúpi vaša noha, ako som to povedal Mojžišovi.“ (pozri Joz 1, 3) Mal si byť istý pokrokom kráľovstva, pretože to zasľúbil Boh. My si máme byť istí ešte viac, pretože „najmenší“ kresťan je väčší než ktokoľvek v starom zákone (pozri Mt 11, 11).
2) Stodvadsiati zhromaždení v deň Turíc obrátili svet hore nohami na mieste, kde bola duchovná pevnosť (pozri Sk 2).
3) Efez bol hedonistickým miestom, ponoreným v okultizme, no Pavlova služba ho zmenila (pozri Sk 19).

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Prestaň súhlasiť so skúsenosťami zo svojej oblasti – Nepopierame ťažkosti z minulosti, no náš región nemôžeme zadefinovať podľa nich. Ak to robíme, vytvárame pevnosti v oblasti viery, ktoré budú brzdiť Božie zámery.
2. Povolávaj veci, ktoré nie sú, akoby boli (pozri Rim 4, 17) – Božia „metóda“ prinášania života na neplodné miesta je v tom, že nazýva živým to, čo sa javí ako mŕtve. Keď vyslovujeme život, prináša to premenu.
3. Stoj vo viere, zatiaľ čo očakávaš, kým sa prejaví úplný prielom – Uvedom si, že si časťou obrovského plánu v tom, čo Boh koná v tejto oblasti. Si prepojený s minulosťou aj budúcnosťou väčším spôsobom, než si uvedomuješ.

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Boh robí v tejto oblasti skvelé veci.
2) Tento región je duchovne živý.
3) Väčší je ten, ktorý je vo mne, než ten, ktorý pôsobí v tejto oblasti.


Deň 40: 9. august: Zasmejme sa na tejto lži

Ženy by nemali očakávať, že budú rovnako mocné ako muži

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Ako žena nemôžem očakávať, že ma budú brať vážne.
 • Ženy boli utvorené na Boží slabší a bezmocný obraz.
 • Byť matkou je prekážkou moje služby a mňa samej.
 • Som žena, preto je mojím povolaním byť v tichosti a slúžiť mužom.
 • Ak by som sa narodila ako muž, mohla by som byť v živote taká úspešná!
 • V kráľovstve je každý slobodný a zmocnený – okrem žien.


Pravda: Mocné ženy boli veľmi podstatné počas celej histórie.
Tu je niekoľko príkladov z Biblie:

1) Odvaha a statočnosť Ester spôsobili, že celý národ bol zachránený (pozri Est 4, 16; 8, 5 – 9).
2) Abigail zachránila celú rodinu vďaka svojej štedrosti a múdrosti (pozri 1 Sam 25, 18 – 35).

3) Noemin vplyv na život Rút vyústil v to, že Rút sa stala praprastarou mamou kráľa Dávida a bola súčasťou Ježišovho rodokmeňa (pozri Rút 3, 1 – 5; 4, 18).
4) Žena pri studni spôsobila duchovný prielom v Samárii (pozri Jn 4).
5) Debora bola výbornou vodkyňou, ktorá Boží ľud priviedla k víťazstvu (pozri Sdc 4, 5).
6) Priscilla a jej manžel Akvila mali silný vplyv na prvotnú Cirkev a ako dvojica sú sedemkrát spomenutí v Novom zákone – Priscilla je päťkrát z toho menovaná ako prvá.

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Založ pevný biblický základ, aby si sa stala silnou ženou – Pôvodný Boží zámer pre ženu je vládnuť spolu s mužom – „Boh ich požehnal (muža a ženu) a povedal im: ,Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju!“´ (Gn 1, 27 -28). Hoci existujú zjavne protichodné pasáže ohľadom úlohy žien v Novom zákone, je zrejmé, že ženy sú rovnocenné s mužmi, čo sa týka duchovného potenciálu.
2. Prekonaj korene horkosti – Silné ženy nemajú horkosť, kráčajú v milosti a úcte. Nespochybňujú mužov ani nemajú pocit, že musia potvrdzovať samy seba; žijú a slúžia z istoty, v ktorej dokážu odpočívať, a tá ich vedie k tomu, že vedia, kým sú v Kristovi. Silné ženy oslavujú svoju úlohu manželky a matky.
3. Cielene posilňuj ženy – Skratkou ku skúsenosti nárastu v oblasti je dávať to, čo by sme sami túžili mať (pozri Lk 6, 37 – 38). Keď posilňujeme ženy, my sami tým získavame moc.

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Som silná žena, ktorá má veľký vplyv.
2) Som rada taká, akú ma Boh utvoril. Som krásna, zdravá, radostná, aktívna, silná a dynamická.
3) Mám zdravé vzťahy s mužmi.
4) Mnohé ženy inšpirujem k tomu, aby boli skvelé.


Deň 41: 10. august: Zasmejme sa na tejto lži

Musím kráčať v strachu z diabla

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Keď kráčam smerom k Bohu, musím očakávať duchovné útoky, ktorým neuniknem.
 • Ak odmietam diabla v Ježišovom mene, neutečie odo mňa.
 • Mal by som sa viac sústrediť na to, čo robí diabol, než na to, čo povedal Boh.
 • Superkresťania majú nad diablom autoritu, no nad ľuďmi, ako som ja, víťazí, kedykoľvek sa mu zachce.
 • Nechcem diabla nahnevať, preto by som sa nemal usilovať o vzťah s Bohom.
 • Ježiš bol vystrašený a vydesený zo satana, preto by som mal byť aj ja.
 • Musím sa obávať, či Boh nedá diablovi povolenie ničiť môj život.

Pravda: Bola nám daná autorita nad všetkou mocou nepriateľa.
Áno, je bláznivé ignorovať to, že diabol je realitou, ale Biblia nás volá nemať z neho strach.
1) „Ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete.“ (1 Jn 4, 4)
2) Ježiš nám dal „moc (autoritu) šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Nič nám neuškodí“ (Lk 10, 19).
3) Ako žalmista i my sme chránení pred nepriateľom tým, že odpočívame „v tôni Všemohúceho“ (Ž 91).
4) Ak sa vzoprieme diablovi, utečie od nás (pozri Jak 4, 7).
5) Stali sme sa „neprehltnuteľnými“ kresťanmi, pretože odporujeme diablovi tým, že sme pevní vo viere (pozri 1 Pt 5, 8 – 9).
6) Pavol povedal Rimanom, že Boh rozmliaždi satana pod ich nohami (pozri Rim 16, 20) a to isté urobí aj pre nás.

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:

1. Ver, že Ježišova smrť a vzkriesenie odzbrojili diablovu moc (pozri Kol 2, 15) – Ježiš získal späť od diabla kľúče autority a odovzdal ich cirkvi (pozri Mt 16, 17 -19).
2. Viac vkladaj vieru do Božej schopnosti chrániť ťa než do diablovej schopnosti kradnúť a ničiť – Rozhodni sa hovoriť viac o Božej ochrane než o satanových útokoch. Uvidíme viac toho, o čom častejšie hovoríme, pretože viera (pozitívna aj negatívna) prichádza z počutia (pozri Rim 10, 17).
3. Medituj nad Písmom, ktoré hovorí o Božej dobrote a ochrane pre tvoj život – „O čom človek premýšľa, taký je.“ (Prís 23, 7) Správne zameranie myšlienok pomáha pritiahnuť Božie prisľúbenia.

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Väčší je ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete.
2) Žiadna zbraň vyrobená proti mne neuspeje.
3) Som prikrytý Božou ochranou.
4) Nepriateľ bol porazený tým, čo Ježiš urobil na kríži.
5) Diabol bol zbavený akéhokoľvek legálneho práva ubližovať mi.


Deň 42: 11. august: Zasmejme sa na tejto lži

Som príliš zaneprázdnený na to, aby som robil veci správne

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Som obeťou svojho preplneného programu, nemôžem očakávať, že budem milujúcim, rešpektujúcim človekom alebo že budem schopný dodržať, čo som sľúbil.
 • Je dôležitejšie konať než konať dobre.
 • Ak robím niečo dôležité, potom účel svätí prostriedky.
 • Ježiš bol zaneprázdnený prácou pre Otca, preto urobil tak veľa chýb vo svojej službe.
 • Ježiš sa mýlil, keď povedal, že vernosť a zodpovednosť sú potrebné na to, aby nám mohli byť zverené väčšie veci.
 • Mať správne priority nie je natoľko dôležité, nakoľko je potrebné byť neustále zaneprázdnený.


Pravda: Silné priority, nie prílišná zaneprázdnenosť, prinášajú dlhodobé ovocie.

1) Aggeus popisuje výhody toho, ak sa robí, čo je najdôležitejšie, a poukazuje na bláznovstvo zaneprázdnenosti menej dôležitými vecami v živote (pozri Ag 1, 3 – 11).
2) Kniha prísloví je zbierkou zrniek múdrosti, ktorá nás vyzýva uprednostniť integritu, zbožnú reč a čistotu pred úsilím o úspech.
3) Ustanovenie sabatu ukazuje, že kľúčom nie je robiť viac. Nie sme tu pre to, aby sme ho zákonnícky dodržiavali, ale princíp sabatu je základným duchovným pravidlom, ktoré treba pochopiť, keď hľadáme rozvoj vo svojich životoch.

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:

1. Prekonaj teror nevyhnutnosti – Je nepravdepodobné, že niekto na smrteľnej posteli povie: „Kiežby som strávil viac času v kancelárii a menej so svojou rodinou.“ Nevyhnutné veci v živote (Boh, rodina, integrita atď.) sa nedožadujú pozornosti, pokiaľ nie sme v nejakej kríze – pričom menej dôležité veci sa javia dôležitejšie, než v skutočnosti sú.
2. Vytvor si nezmeniteľné rozhodnutia – Daniel sa neprestal modliť k Bohu ani vtedy, keď to bolo proti zákonu, pretože to „bol jeho zvyk od mladosti“ (Dan 6, 10). Aj my máme mať pevne medzi prioritami Boha, rodinu, odpočinok a osobité povolanie vo svojom živote. Je jednoduchšie povedať „nie“ malým veciam, ak sme už povedali „áno“ tým veľkým.
3. Tvrdo pracuj, ale zostávaj v hlbokom duchovnom odpočinku – „Kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak ako Boh od svojich.“ (Hebr 4, 10). Kráčame v Božom odpočinku tým, že dôverujeme jeho dokonanému dielu kríža, máme zdravú identitu a veríme vplyvu neviditeľného sveta vo významnej a pozitívnej miere.

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Kráčam v duchovnom odpočinku, o ktorom hovorí List Hebrejom 4.
2) Robím skvelé veci v Bohu tým, že žijem životný štýl plný integrity a lásky.
3) Som odovzdaný tomu, čo je naozaj dôležité.


Deň 43: 12. august: Zasmejme sa na tejto lži

Možno to funguje niekde inde, ale tu to fungovať nebude

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • S týmto miestom zvláštnym spôsobom niečo nie je v poriadku.
 • Nad mojím mestom je pre jeho nehodnosť zatvorené nebo.
 • Boh je príliš zaneprázdnený, aby navštívil moje mesto.
 • Veci fungujú len tam, kde nie som ja.
 • Moje mesto nie je horúcim kandidátom na prebudenie, ani nikdy nebude.
 • Boh nerobí vôbec nič, aby do môjho mesta mohla prísť zmena.
 • Boh je prieberčivý v tom, kde sa ukáže a urobí výnimočné veci.

Pravda: Boh nie je prívržencom miest alebo ľudí.
Biblické príklady sú bohaté:
1) Ninive bolo krajinou morálneho rozkladu a zloby, no rýchlo sa od hriechu obrátilo k Bohu (pozri Jon 1-3).
2) Väzenie prežilo náhle prebudenie, keď Pavol a Sílas chválili Boha a všetci zviazaní boli nadprirodzene vyslobodení (pozri Sk 16).
3) Pavol urobil nezvyčajné zázraky v Efeze, v meste, ktoré bolo široko-ďaleko známe modlárstvom. Ľudia spálili svoje čarodejné knihy (v hodnote mzdy za asi 50 000 dní) a démoni utiekli (pozri Sk 19).
4) Ľudia bývajúci v dekapolskom kraji prosili Ježiša, aby odišiel, po tom, čo oslobodil muža z légie, ale pre svedectvo toho muža zástup Ježiša privítal, keď sa tam vrátil (pozri Mk 5, 7).
5) Na takom nepravdepodobnom mieste, ako je maštaľ, si Boh obliekol telo, aby obnovil vzťah so svojimi synmi a dcérami (pozri Lk 2).

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:

1. Porozumej, že osobná premena vytvára premenu miest – Čokoľvek je Božím prianím pre oblasť, kde žiješ, je to Božia práca v tebe, ktorá ti dáva silu vidieť, ako sa to stane (pozri Flp 2, 13). Ak zakúsime stretnutie s ním, staneme sa miestom stretnutia pre ostatných (pozri Mk 16, 17 – 18). Skrze nás bude pretekať každé poznanie Boha k tým okolo nás (pozri 2 Kor 2, 14).
2. Používaj svoju duchovnú autoritu – Nemusíme prosíkať Boha, aby urobil niečo, od čoho nám už dávno odovzdal autoritu. Urobil si z nás svoj domov a povedal nám, že máme uzdravovať chorých, vyháňať démonov, očisťovať malomocných a robiť väčšie veci, než robil Ježiš (pozri Mt 10, 8; Jn 14, 12). Sme tí, ktorí zapália región.
3. Usiluj sa o excelentné správcovstvo – Duchovné kľúče od miest sa získavajú verným spravovaním príležitostí, ktoré nám Boh dal (pozri Lk 19, 11 – 27). Prebudenie je priťahované do oblastí, kde Boží ľudia robia malé veci skvelým spôsobom.

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Nie je možné, aby toto mesto zostalo nezmenené, pretože Boh, ktorý vo mne koná, prichádza doň cezo mňa.
2) Neustále pretekám poznaním Boha, ktoré prináša život.
3) Božia prítomnosť bohato a silne prikrýva moje mesto/prácu/domov.


Deň 43: 12. august: Zasmejme sa na tejto lži:

Nikdy sa nedostanem z dlhov

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Ježiš vyniesol na kríž dlh mojich hriechov, ale svoje finančné dlžoby musím vyriešiť sám.
 • Keďže som tento dlh spôsobil, Boh je sklamaný a nepomôže mi.
 • Neexistuje riešenie takýchto dlhov.
 • Pred desiatimi rokmi som zabudol dať desiatok; preto som doteraz prekliaty dlhom.
 • Pre moje financie neexistuje nádej pre tých, ktorí patria do mojej rodiny.
 • Šetriť peniaze je hriešne, preto musím čo najskôr minúť všetko, čo dostanem.
 • Nesmiem upínať svoje nádeje na to, že sa dostanem z dlhov.
 • Moje nesprávne rozhodnutia o financiách prekročili mieru a smerujú k dlhu, v ktorom ostanem naveky.

Pravda: Boh už pre nás pripravil zabezpečenie, aby sme mohli byť zachránení z dlhov.
1) Ježiš vyniesol na kríž naše finančné dlhy. „(Ježiš), hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli.“ (2 Kor 8, 9)
2) Božie srdce túži po naplnení všetkých našich potrieb, vrátane zrušenia dlhov. „Môj Boh vám dá všetko, čo potrebujete, podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.“ (Flp 4, 19).

3) Boh má pre každého z nás špeciálnu múdrosť, aby sme sa dostali z dlhov. „Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju.“ (Jak 1, 5)

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Ver, že za tvoj dlh bolo úplne zaplatené – Tak ako nikto z nás nie je hodný (okrem Krista), aby mu boli zmazané hriechy, nikto si nezaslúži, aby sa zmazali jeho dlhy, no Ježiš vzal náš dlh na kríž, aby sme my mohli kráčať v požehnaní a vplyve. Máme používať svoju duchovnú autoritu, aby sme v istote pokarhali dlh a prijali hojné zabezpečenie.
2. Zlom svoju mentalitu dlžníka – Neustály finančný dlh je často prejavom mentality dlžníka, ktorá impulzívne obetuje budúcnosť, aby boli naplnené aktuálne potreby alebo túžby (napr. duchovný dlh, časový dlh, dlh vo vzťahoch, citový dlh, dlh v oblasti zdravia atď.). Keď spolupracujeme s Bohom, bude nás viesť k tomu, aby sme investovali do svojej budúcnosti a nie aby sme z nej uberali.
3. Prijmi od Boha výnimočnú stratégiu pre teba – Nadprirodzená múdrosť existuje. Nepotrebujeme tak veľmi viac peňazí, skôr potrebujeme nebeskú stratégiu. Teraz aktivuj princíp z Jakubovho listu 1, 5.

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Nemám dlžoby.
2) Stále častejšie nakupujem veci za hotovosť.
3) Moja mentalita dlžníka bola prelomená.
4) Vo veľkom investujem do budúcnosti.
5) Iným odpúšťam finančné dlhy.


Deň 44: 13. august: Zasmejme sa na tejto lži

Pre môj národ je už príliš neskoro

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Neexistujú riešenia – dokonca ani Boh nevie, čo robiť.
 • Minulé a terajšie modlitby za náš národ nefungujú.
 • Je nemožné, aby sa tu objavilo premieňajúce duchovné prebudenie.
 • Národ nemôže byť spasený za jeden deň.
 • Je len pár ľudí (ak vôbec), ktorých Boh postavil na strategické miesta.
 • Brány pekla premohli cirkev v mojom národe.
 • Jeden prebudený a pomazaný človek nemôže zmeniť národ.


Pravda: Národy sa môžu obrátiť rýchlo.

1) Nemorálni ľudia z Ninive prekvapivo zareagovali na Jonášovo hlásanie a všetko sa zmenilo (pozri Knihu proroka Jonáš).
2) Druhá kniha korník 7, 14 ukazuje, aký mocný vplyv môžu mať veriaci, aby uvideli svoj národ uzdravený.
3) Bezbožný kráľ Nabuchodonozor prežil také stretnutie s Bohom, ktoré premenilo celý národ – vďaka Danielovmu vplyvu a vplyvu troch mladíkov (pozri Dan 3, 26 – 30; 4, 34 – 37).
4) Bohatstvo izraelského národa sa zmenilo zo dňa na deň, keď kráľ Dávid zabil Goliáša (pozri 1 Sam 17).
5) Príbeh o suchých kostiach v Knihe proroka Ezechiela ukazuje, ako môže ožiť veľmi suchý a mŕtvo vyzerajúci národ.
6) Štúdium prebudení za posledných 2000 rokov vybuduje vieru, že duchovné prebudenie sa môže objaviť v národoch, ktoré odpadli.

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Vyvolaj nádej pre svoj národ – V Knihe proroka Ezechiela 37 sa Boh opýtal: „Vidíš tieto kosti živé?“ Odpoveď bola zjavne „áno“, hoci sa to zdalo nemožné. Dôležitá otázka nie je, aký zlý je národ (ako veľmi sú kosti suché), ale či je v ňom niekto, kto má nádej, že ten národ môže žiť. Pre Boha nič nie je nemožné.
2. Zapoj 2 Krn 7, 14 do svojho života – Vzrastaj v každom aspekte tohto verša (pokora, modlitba, hľadanie Božej tváre, pokánie). Nájdi ľudí, s ktorými môžeš spolupracovať na tom, aby ste svoj národ videli uzdravený.
3. Podporuj službu a ľudí, čo prinášajú zmenu v tvojom národe – Staň sa silou pre tých, ktorí prinášajú zmenu (a tých, ktorí prinesú zmenu v národe v budúcnosti). Nájdi svoju úlohu a buď v nej verný.

Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:
1) Boh mocne koná v mojom národe.
2) Cirkev v mojej krajine je oživená.
3) Boh má v každej oblasti spoločnosti silných ľudí, ktorí prinášajú zmenu.


Deň 45: 14. august: Zasmejme sa na tejto lži:

 

Jeden človek nemôže zmeniť svet

Smiešne predpoklady v pozadí tohto klamstva:

 • Boh vyvolil zopár vybratých ľudí so schopnosťou zmeniť svet, ja však nie som jedným z nich.
 • Ježiš zmenil svet, no nemyslel vážne, keď povedal, že budeme robiť väčšie veci, než robil on.
 • Dávid, Mojžiš a Abrahám, Ester a Peter zmenili svet, pretože nemali žiadne slabosti ani nečelili negatívnym okolnostiam.
 • Pre každého je už neskoro zmeniť svet, preto by sme sa nemali snažiť.
 • Biblické príbehy o ľuďoch, ktorí zmenili svet, sú tu len pre naše potešenie – nie ako svedectvo, ktoré nás má usmerniť konať podobne.
 • Boh  chce, aby sa všetko na konci rozpadlo, preto ho otravuje, ak sa pokúšame zmeniť svet.

Pravda: Každý človek by mal veriť, že má potenciál zmeniť svet. Ľudia v Biblii neboli predurčení, aby urobili to, čo urobili. Mali rovnakú prirodzenosť ako my (pozri Jak 5, 17).
1) Pavol odpovedal Bohu a jeho Duchom vnuknutá inteligencia a zápal zmenili smerovanie histórie.
2) Ester použila priazeň, ktorú mala, aby zachránila židovský národ.
3) Abrahám opustil všetko známe a jeho viera zmenila históriu.
4) Mojžiš odpovedal na vnútorné vnuknutie byť iným a tým zachrániť svoj ľud.
5) Noe sa pripravil na budúcnosť a zachránil svet pred vymretím.
6) Mária bola naplnená Božím riešením pre svet.
7) Dávidova odvaha, vernosť a vášeň pre Boha majú vplyv aj dnes na nás.

Stratégie na prekonanie tohto klamstva:
1. Ver v neuveriteľnú silu viery – „Pre toho, kto verí, je všetko možné.“ (Mk 9, 23) „Lebo u Boha nič nie je nemožné.“ (Lk 1, 37) „Ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie.“ (Jn 14, 12)
2. Sýť sa príbehmi ľudí, ktorí priniesli zmenu – Študuj vplyvné biblické charaktery. Uč sa o dejinách iných, ktorí vykonali veľké veci. To v tebe vzbudí vieru a vytrvalosť priniesť zmenu.
3. Neopovrhuj dňom malých začiatkov – Veľké veci sú zavŕšené ako výsledok série malých krokov. Uvedom si tiež, že prisľúbenia a vplyv netrvajú len počas našich životov, ale pokračujú aj cez naše potomstvo.


Vyhlásenia podporujúce premenu zmýšľania:

1) Pozitívne mením svet a môj vplyv narastá.
2) Budem robiť väčšie veci, než robil Ježiš.
3) Som človek s neuveriteľnou vierou.
4) Úplnosť mojej premeny sveta sa zavŕši prostredníctvom môjho potomstva.

Autor:Vladimír Žák

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.