Follow Us………

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

O chválach s Brianom Campbellom

  • 18:30
  • Worship room, Istropolis, (bývalá predajňa Vintage nábytok, 1. poschodie za šatňami)
  • 0917 677 783

Milí chváliči, v mene Otcovho domu veľmi pekne Vás pozdravujem.

Tento týždeň máme medzi nami vzácnych hostí zo zahraničia, ktorí majú na srdci Slovensko a prebudenie na Slovensku. Jedným z nich je worshiper Brain Campbell.

brianBrain vedie komunitu brain campbell music. Ich túžbou a víziou je prinášať cez chválu premenenie a prebudenie do miest a krajín.

Ak túžite vedieť viac o chválach, ktoré premenia naše mesto  príďte na seminár Braine Campbella, ktorý sa bude konať v stredu 16.11. o 18:30 hod vo Worship room Otcovho domu v Istropolise.

Ste veľmi vítaní.

Kto z Vás by mal záujem prísť, prosím napíšte Martinke Vravcovej.

Viac informácií o Brainovej službe nájdete tu http://briancampbellmusic.com/

za Otcov dom Maťka Vravcova